Isac Svärd Gasum

Isac Svärd

Product Manager manure & biofertilizer
Feedstock & Fertilizers
tel. +46728541420
isac.svard@gasum.com

Staffan Stomberg

Ansvarig Biogödsel Jordberga
tel. +46 70 374 1499
staffan.stomberg@gasum.com

Christer Lingman

Ansvarig Biogödsel Örebro & Katrineholm
tel. +46 70 340 3883
christer.lingman@gasum.com

Intresserad av biogödsel?

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Biogödsel bidrar till en cirkulär ekonomi

Gasum producerar biogas av organiskt avfall, bland annat av restprodukter och gödsel. I samband med att biogasen produceras så bildas även biogödsel. Beroende på råvarubasen som används i biogasanläggningen får biogödseln olika näringsinnehåll.

Kontrollerad kvalitet

Biologiskt nedbrytbara råvaror som levereras till biogasanläggningarna ska vara godkända enligt krav och regelverk för SPCR 120. På vissa anläggningar ska råvarorna även uppfylla regelverket för KRAV. Den biogödsel som Gasum producerar har hög hygienisk kvalitet. De anläggningar som tar emot animaliska biprodukter (ABP) värmer även upp allt material till en temperatur på över 70°C för att förstöra eventuella patogener och skadedjur.

Luktgenererande föreningar bryts effektivt ned i produktionsprocessen, vilket minskar luktproblem vid lagring och spridning på fält. Andelen lättillgängligt kväve ökar under processen. Det innebär att kvävet kommer tidigare och säkrare till grödan vid odling. Andelen grövre fiber är låg vilket gör att biogödseln snabbare tränger ner i jorden och minskar därigenom förluster vid spridning.

Merparten av Gasums biogödsel är godkänd för användning i ekologisk odling.

Positivt för mikroliv och jordens bördighet

Vid odling tar grödan bort viktiga mullämnen från jorden. Gasums biogödsel innehåller förutom makro- och mikronäringsämnen  också mullämnen så att jordens bördighet kan bibehållas, eller till och med förbättras. 

Leverantörsenkät

Har du restprodukter, grödor, gödsel eller andra råvaror som du vill leverera till någon av våra biogasanläggningar? Läs mer och fyll i leverantörsenkäten här.

Produktblad per anläggning