Leverantörsenkät

Tack för ditt svar, vi kontaktar dig snart!

1. Beskrivning av material och ursprung

1. Beskrivning av material och ursprung

Kommer materialet från mer än en geografisk plats?
Klassar ni materialet som ett avfall?
Finns det risker för föroreningar eller främmande föremål i materialtet? T.ex. metallskrot, plast eller bakteriologisk smitta
Kommer materialets egenskaper att variera mycket?

2. Volymer och transport

2. Volymer och transport

Är det en engångsleverans eller en återkommande volym?

3. Kvalité

3. Kvalité

Finns det analysprotokoll på materialet?
Är materialet en animalisk biprodukt? Klassas material enligt ABP-förordningen
Vilken ABP-kategori tillhör materialet?