Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Portföljförvaltningstjänster för el- och utsläppsmarknaden

Gasum Portfolio Services erbjuder portföljförvaltningstjänster för elförbrukare och producenter av olika storlek samt för aktörer inom utsläppshandeln. Vi är även experter på marknaden för ursprungsgarantier på el.

Våra experter tar hand om optimeringen av elanskaffningen eller elproduktionen för din räkning och väljer alltid bästa möjliga portföljförvaltningsmodell för ditt företag. Med våra portföljförvaltningstjänster hjälper vi dig hantera dina risker på el- och utsläppsmarknaden.

Vi erbjuder våra kunder aktuell marknadsinformation om situationen på den nordiska elmarknaden, hydrologi samt andra förändringar på EU:s marknad för handel med utsläppsrätter.

Gasum Portfolio Services Oy är en del av Gasumkoncernen. Företagets verksamhet är oberoende och våra kunder har tillgång till alla produkter och lösningar på marknaden. 

Gasum Portfolio Services Oy har verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen enligt lagen om investeringstjänster.