Content image

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer


Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Ladda ner guiden

Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Portföljförvaltningstjänster för el- och utsläppsmarknaden

Gasum Portfolio Services erbjuder portföljförvaltningstjänster för elförbrukare och producenter av olika storlek samt för aktörer inom utsläppshandeln.

Genom aktiv portföljförvaltning hjälper vi er att sänka era elkostnader genom inköp av el direkt på elmarknaden, utan mellanhänder. Vi erbjuder rådgivning inför elinköp och bevakar elmarknaden åt dig. Gasums portföljförvaltning möjliggör enklare budgetering, riskminimering samt finansiell handel av el. Vi kan även hjälpa er att utvärdera er nuvarande elinköpsmodell för att optimera era elinköp.

Våra experter tar hand om optimeringen av elanskaffningen eller elproduktionen för din räkning och väljer alltid bästa möjliga portföljförvaltningsmodell för ditt företag. Genom våra portföljförvaltningstjänster hjälper vi dig att hantera risker på el- och utsläppsmarknaden.

Gasum Portfolio Services är en del av Gasumkoncernen. Företagets verksamhet är oberoende och våra kunder har tillgång till alla produkter och lösningar på marknaden. 

Gasum Portfolio Services har verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen enligt lagen om investeringstjänster.

Läs mer om hur Fingrid nyttjar portföljförvaltningstjänster