Henrik Skouen Gasum

Henrik Skouen

Portfolio Manager
tel. +358 40 621 1626
henrik.skouen@gasum.com

Övergå till förnybar energi genom att skaffa ursprungsgarantier för el

Det är enkelt att växla till förnybar energi genom att skaffa ursprungsgarantier för el. Företag oberoende av bransch kan skaffa ursprungsgarantier för el snabbt och smidigt via oss utan att ändra det nuvarande elavtalet. I början av året är det rätt tidpunkt att skaffa ursprungsgarantier för den el som ditt företag förbrukade föregående år.

Företag kan bidra till att begränsa klimatförändringarna genom att minska energiförbrukningen och övergå till förnybar energi. Användning av förnybar el kan ingå i företagets hållbarhetsmål, då är det lätt att kommunicera beslutet även till investerarna.

Begär offert av oss via formuläret så kontaktar våra experter dig så snart som möjligt! Som din partner hjälper vi dig välja bästa möjliga lösning för ditt företags behov och tar hand om anskaffningen av ursprungsgarantier åt dig.

För att skaffa ursprungsgarantier krävs inga ändringar av företagets nuvarande elavtal.

Vad handlar ursprungsgarantier om?

 1. Säkerställer elens ursprung:

Efter att elen matats in är det omöjligt att säkerställa att exempelvis en kund som betalar för vindkraft får el som kommer från ett vindkraftverk. Av den anledningen används ett system med ursprungsgarantier för att säkerställa ursprunget.

2. Kräver inget nytt elavtal

Certifikat över ursprungsgarantier är inte direkt kopplade till fysisk el, så en övergång till förnybar el kan ske utan att ändra de befintliga elavtalen.

3. En ursprungsgaranti för el = 1 MWh el producerad med förnybar energi

Ursprungsgarantin innehåller information om tidpunkten för produktionen av elen samt produktionsformen och platsen för produktionen. När ursprungsgarantin används så återkallas den och tas bort från marknaden. På detta sätt säkerställer man att varje MWh av förnybar energi endast används en gång. Läs mer om ursprungsgarantier

4. Ladda ner vår gratisguide om ursprungsgarantier. Guiden besvarar bland annat följande frågor:

  • Hur skaffar man ursprungsgarantier?

  • Hur många ursprungsgarantier behöver mitt företag? 

  • Hur utvecklas marknaden för ursprungsgarantier i Europa?

Vi erbjuder produktionsformer för förnybar el

Ditt företag kan vid behov välja förnybara produktionsformer för el och i vilket land den produceras. De energiformer som vi erbjuder har, med undantag från solenergi, ofta sitt ursprung i Finland eller de övriga nordiska länderna. Vi erbjuder solenergi som främst kommer från Syd- eller Centraleuropa. Välj den produktionsform och det produktionsland som passar ditt företag bäst.

Mervärde i arbetet med ansvarsfullhet med EKOenergi-märket 

Du kan vid behov skaffa ursprungsgarantier med miljömärkningen EKOenergi, varvid du även direkt stödjer produktionen av förnybar energi genom din anskaffning. Av den EKOenergi-märkta elen går minst 0,10 €/MWh till EKOenergis klimatfond. Fonden investerar i produktion av ny ansvarsfull förnybar energi och energibesparingsprojekt.

EKOenergi är ett europeiskt icke-vinstdrivande miljömärke för el. Bakom märket ligger europeiska frivilligorganisationer som är specialiserade på miljöfrågor. 

Genom att skaffa ursprungsgarantier märkta med EKOenergi-märket har ditt företag rätt att använda miljömärkningen EKOenergi.

blobid0.png

Begär offert på ursprungsgarantier

Begär offert på ursprungsgarantier

Våra experter hjälper dig att välja den bästa lösningen för ditt företags behov och vi skaffar ursprungsgarantier på el åt dig. Begär offert av oss på formuläret så kontaktar våra experter dig så snart som möjligt!