Anders Hultgren Gasum

Anders Hultgren

Senior Sales Manager
tel. +46 70 672 9280
anders.hultgren@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Gas - renare energi för industri

Naturgas och biogas är pålitliga alternativ för industrin. De minskar avsevärt lokala luftföroreningar och koldioxidutsläpp jämfört med olika oljeprodukter eller kol. Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) ger fördelarna med gas även till områden utanför gasledningsnätet i de nordiska länderna. Företag som använder flytande naturgas kan enkelt blanda in eller byta till flytande biogas eftersom inga ytterligare investeringar behövs.

Gasens olika egenskaper fungerar väl i en mängd olika processtillämpningar. Gaslågor och rena rökgaser kan användas i sammanhang som till exempel uppvärmning, torkning eller tillagning av produkter. Gas kan också användas istället för el i många processer.

Naturgas och biogas är särskilt lämpliga som bränsle för kombinerad värme- och ångproduktion samt i kraftvärmeproduktion (CHP).

Naturgas och LNG hjälper dig att uppfylla utsläppsnormerna

Ett byte till naturgas eller LNG från olja innebär ett fullständigt avlägsnande av svaveloxid (Sox) och partiklar, och en utsläppsminskning av kväveoxid (NOx) med upp till 85 procent. Naturgas minskar dessutom utsläppen av koldioxid (CO2) med minst 20 procent.

Naturgas och LNG kan också blandas med förnybar biogas för att bilda ett hållbart sätt att producera energi.

LNG ger fördelarna med naturgas i hela Norden

Som den största distributören av LNG i Norden har vi expertis och möjlighet att ta hand om hela LNG-försörjningskedjan. Vi hjälper dig gärna att hitta den lösning som bäst passar behoven i ditt företag.