Content image

Michael Lindström

Sales Manager
Tel. +46702953217
michael.lindstrom@gasum.com

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Renare kollektivtrafik med gas

Gasdrivna bussar i kollektivtrafiken är vanligt i många kommuner och regioner i Sverige. Att investera i gasdriven stads- och regiontrafik är en miljösatsning som innebär lägre utsläpp av växthusgaser i städer och på landsbygd.

Kommuner och regioner som växlar från diesel till biogas eller naturgas i kollektivtrafiken minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar som är skadliga för människor och miljö. Idag drivs över 15 procent av alla bussar i Sverige på gas.

Gasen med hög leveranssäkerhet

Gasum är en av nordens största producenter av biogas och har även flera ändra inköpskällor av gas. Gasum äger hela värdekedjan av gasen från tillverkning till distribution och försäljning. Det innebär att Gasum kan erbjuda en prisstabil produkt med hög leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Biogasen är ett helt förnybart bränsle. Idag är den bussdrivna kollektivtrafiken den främsta användaren av biogas i Sverige.

Investeringar som möter efterfrågan på gas

Gasum expanderar kontinuerligt produktionsvolymer och investerar i nya biogasanläggningar för att möta efterfrågan på marknaden. Investeringarna innebär även nya möjligheter att förvätska gasen till flytande form. Gasen kyls ned och blir flytande till formen vilket möjliggör effektiv distribution och lagring av stora gasvolymer.

Gasum kan vara en partner i byggandet av gasbussdepåer på platser där kollektivtrafiken har ett sådant behov. Ett alternativ till de depåer som idag kräver anslutning till gasledning, är att istället försörjas med flytande naturgas (LNG) eller flytande biogas (LBG).

Intresserad av gas för kollektivtrafiken?

Gasum erbjuder konkurrenskraftig prissättning på förnybar biogas för bussar. Kontakta oss om du är intresserad av mer information.