Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Gas med låga utsläpp är ett ansvarsfullt val

Det finns många goda skäl till att välja hållbart i alla led av leveranskedjan. Det ökar den egna konkurrenskraften, uppnår målen om utsläppsminskningar och många förares önskan om att köra med miljövänliga drivmedel. Läs mer om våra produkter och kontakta oss – vi hjälper dig och ditt företag att agera mer ansvarsfullt.

Fram till 2030 ska koldioxidutsläppen från inhemska transporter i Sverige minska med 70 procent jämfört med nivån år 2010. För att nå de gemensamma utsläppsmålen och bekämpa klimatförändringarna inom transporter bör vi övergå till bränslen som ger mindre utsläpp så snart som möjligt.

Är klimatåtgärder och hållbarheten hos logistiktjänster viktiga för dig? Var du intresserad av logistikens potential att minska utsläppen? Dessa frågor besvaras av vår senaste guide till låga utsläpp och kostnadseffektiv logistik, ladda ner guiden här. 

Med naturgas och biogas kör du renare än med diesel

Genom att tanka naturgas (LNG eller CNG) istället för diesel kan du minska växthusgasutsläppen under bränslets livscykel med så mycket som 20 procent. Med biogas (LBG eller CBG) är växthusgasutsläppen hela 90 procent lägre.

Med vår kalkylatorn kan du ta reda på hur mycket ditt företag skulle spara i utsläpp och bränslekostnader genom att köra på flytande gas.

Gasums beräkning av växthusgasutsläppen bygger på de fastställda minskningarna av växthusgasutsläppen i Energimyndighetens föreskrifter om hållbarhetskriterier och RED-direktivet.

Lokala utsläpp och buller till ett minimum

Många gasdrivna fordon har en bullernivå som är under 72 decibel. Några av dem har även beviljats Piek Quiet Truck-certifikatet. Tystnaden är en fördel i synnerhet vid distributions-, avfalls- och busstransporter centralt i städer och i bostadsområden.

Biogas är 100% förnybar energi

På våra biogasanläggningar producerar vi förnybar biogas av biologiskt nedbrytbart avfall som exempelvis matavfall, gödsel, skadade grödor eller spillvatten från industrin. Produktionen av biogas främjar en cirkulär ekonomi på bästa sätt eftersom de återvunna näringsämnena som uppstår vid produktionen kan användas som gödselmedel på åkrar. Biogasen vi producerar kan exempelvis användas som bränsle för transporter eller inom industrin.

"För oss här i Vårgårda innebär omställningen till förnybara bränslen att vi kan minska våra koldioxidutsläpp med 4 100 ton per år. Om vi kan få ner vårt avtryck så mycket, tänk vad det skulle göra för klimatet om hela åkeribranschen gick över till förnybart!, VD, Bring Åkeri i Vårgårda

Be om en beräkning av utsläppen från din förbrukning!

Våra experter gör en kostnadsfri beräkning och hjälper dig att välja den bästa bränslelösningen för just ditt företag. Skicka en förfrågan om att bli kontaktad via formuläret till vänster så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

Kalkylatorn ger dig en uppskattning av möjliga kostnadsbesparingar och utsläppsreduktion. Utsläppsfaktorn för CO2 som används i denna kalkylator är 2,61 för diesel, 2,7 för LNG och för 0,39 för LBG. Förbrukningen för en LNG-lastbil jämförs med en diesellastbil av motsvarande storlek.