Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Transportera effektivt med gas – du minskar både bränslekostnaden och utsläppen

Inom transportnäringen har valet av bränsle stor betydelse. Flytande gas är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med diesel och genom att göra bytet till gas sparar ditt företag inte bara på bränslekostnader utan minskar också utsläppen av växthusgaser. Läs mer om våra alternativ eller fråga våra experter – vi hjälper dig och ditt företag att agera både mer ekonomiskt och klimatsmartare.

Bränslet är en av de största utgiftsposterna inom distribution och därför är bränslepriserna viktig för kostnadseffektiviteten . Gasums heltäckande utbud av gasbränslen och nätverk av tankstationer gör det möjligt för oss att erbjuda våra företagskunder ett kostnadseffektivt, pålitligt och konkurrenskraftigt bränsle, oavsett om det är naturgas (LNG, CNG) eller biogas (LBG, CBG).

Genom att tanka naturgas kan man spara på de årliga bränslekostnaderna med så mycket som 25 procent jämfört med exempelvis fossil diesel. 

Är det en enorm investering att byta till gas? Kan gas spara in på bränslekostnaderna? Varför är gas det mest förnuftiga av de tillgängliga bränslealternativen? Dessa frågor besvaras av vår senaste guide till låga utsläpp och kostnadseffektiv logistik, ladda ner guiden här. 

Beräkningen bygger på en uppskattning och besparingarna i procent beror de körda transporterna på årsbasis och förändringar i bränslepriserna.

 

Gas lönar sig för alla typ av logistik

Naturgas och biogas är kostnadseffektiva bränslen både i flytande och komprimerad form, som kan minska utsläppen från trafiken vid olika transportbehov:

  • Fjärrtrafik

  • Lokal distribution

  • Avfallstransporter

  • Busstrafik

Beroende på modell kan fordon som går på flytande natur- och biogas kan köras upp till 1 600 kilometer på en tankning, medan en tank komprimerad natur- och biogas kan räcka upp till 600 kilometer. Du hittar tankstationerna i de nordiska länderna på kartan.

Berättelser från våra samarbetspartner

"En bonus som vi inte hade räknat med är bränslekostnaden. Efter att ha kört på flytande biogas i några månader verkar det vara billigare än exempelvis diesel", säger Henrik Gillisson, VD, LBC Logistik

Som kund hos Gasum betalar du företagets tankningar med betalkortet GasCard. Det gör det enkelt att följa bränsleförbrukningen.

Biogas är ett strategiskt framtidsval

Biogas är ett förnybart bränsle och intressant i synnerhet för företag som vill vara i framkant och minimera sin miljöpåverkan. Att övergå från naturgas till biogas är enkelt eftersom de båda gaserna går att blanda eller bytas utan ingrepp. På våra biogasanläggningar producerar vi förnybar biogas av biologiskt nedbrytbart avfall som exempelvis matavfall, gödsel, skadade grödor eller spillvatten från industrin.

Be om en beräkning av ditt företags bränslekostnader!

Våra experter gör en kostnadsfri beräkning och hjälper dig att välja den bästa bränslelösningen för just ditt företag. Skicka en begäran om att bli kontaktad via formuläret till vänster så kontaktar vi dig så snart som möjligt.