Kontaktuppgifter

Gasum Västerås AB
Returvägen 30
72246 Västerås, Sverige

Anläggningstelefon
0720 63 31 48

Platschef
Thorsten Burkhardt
0720 644 761
thorsten.burkhardt@gasum.com

Västerås

Share:

Västerås biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Gasum och en grupp lokala lantbrukare.

Anläggningen uppfördes under 2013 och är en samrötningsanläggning för rötning av i huvudsak gödsel och restprodukter från lantbruket i närområdet. Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgaskvalité i en vattenskrubberanläggning och leds via gasledning till närliggande kund.

Den befintliga biogasproduktionen i Västerås, som drivs av Svensk Växtkraft AB, behövde kompletteras på grund av en växande efterfrågan. Denna marknadsexpansion möttes genom ett avtal med SBI Västerås (numera Gasum Västerås) där 3 miljoner Nm3 fordonsgas per år ska produceras.

Biogödseln, varav en del är ekologiskt godkänd, återtas av de lantbrukare som också är delägare.

Byggnationen inleddes vintern 2013, och driftstart skedde senhösten samma år.

Ägare: Gasum AB (98%), lokala lantbrukare (2%)
Driftstart: Hösten 2013
Behandlad mängd substrat: 80 000 ton gödsel & 10 000 ton vegetabilier per år
Producerad mängd biometan: 3 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 80 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 13 000 ton/år