Västerås

Västerås biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Gasum och en grupp lokala lantbrukare.

Kontaktuppgifter

Gasum Västerås AB
Returvägen 30
72246 Västerås

Anläggningstelefon
+46 72 063 3148

Platschef
Mikael Svensson
tel. +46 70 391 04 47
mikael.svensson@gasum.com

Säkerhetsutbildning för besökare

Anläggningen uppfördes under 2013 och är en samrötningsanläggning för rötning av i huvudsak gödsel och restprodukter från lantbruket i närområdet. Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgaskvalité i en vattenskrubberanläggning och leds via gasledning till närliggande kund.

Biogödseln återtas av de lantbrukare som också är delägare.

Ägare:
Gasum AB (98%), lokala lantbrukare (2%)

Driftstart:
Hösten 2013

Behandlad mängd substrat:
80 000 ton gödsel/år

Producerad mängd biometan:
30 GWh/år

Produktion av biogödsel: 
70 000 ton/år

Reduktion av CO2
Cirka 13 000 ton/år

Säkerhetsutbildning

För besökare