Gasum LNG/LBG-terminal in Lysekil

Sjöbolsvägen 2
S-453 92 Lysekil

Fredrik Hyltén-Cavallius

Terminal Manager
tel. +46 736357962
fredrik.hylten-cavallius@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact
+47 475 09 062
asbjorn.folvik@gasum.com

Säkerhetsinformation

Här hittar du närmare säkerhetsinformationen för Gasums LNG/LBG-terminal


Gasums LNG/LBG-terminal i Lysekil

Gasums terminal för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) i Lysekil, levererar gas till Preems närliggande raffinaderi. Terminalen fungerar som ett LNG/LBG-nav för flera andra svenska kunder.

Terminalen innefattar en lagercistern för LNG/LBG med en kapacitet på 30 000 m3, lastbryggor för lastbilar och processenheter.

Det finns en naturgasledning som sträcker sig från terminalen till Preems raffinaderi.

Andra svenska kunder får LNG och LBG från terminalen via lastbilar.