Gasum LNG-terminal in Lysekil

Sjöbolsvägen 2
S-453 92 Lysekil

Fredrik Hylten-Cavallius

Terminal Manager
+463 135 285 91
fredrik.hylten-cavallius@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact
+47 475 09 062
asbjorn.folvik@gasum.com

Säkerhetsinformation

Här hittar du närmare säkerhetsinformationen för Gasums LNG-terminal


Gasums LNG-terminal i Lysekil

Gasums terminal för flytande naturgas (LNG) i Lysekil, levererar gas till Preems närliggande raffinaderi. Terminalen fungerar som ett LNG-nav för flera andra svenska kunder.

Terminalen innefattar en lagercistern för LNG med en kapacitet på 30 000 m3, lastbryggor för LNG-lastbilar och processenheter.

Det finns en naturgasledning som sträcker sig från terminalen till Preems raffinaderi.

Andra svenska kunder får LNG från terminalen via LNG-lastbilar.