Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Din partner på energimarknaden

Vi vill göra det enklare för dig att verka på energimarknaden. Därför tror vi på partnerskap.

Som din partner erbjuder vi dig tillgång till den senaste marknadsinformationen, omfattande experttjänster. Vi hjälper dig att förutse och hantera risker för att göra ditt arbete enklare.

Vi följer energimarknaden åt dig dygnet runt 

En framgångsrik hantering av energiinköpen kräver en långsiktig riskhanteringsstrategi och snabba reaktioner på förändringar i marknadssituationen. Som din partner följer vi marknaden åt dig dygnet runt årets alla dagar.

Våra experter vägleder dig genom hela värdekedjan för energi från prissäkring till leverans. Vi hjälper dig att optimera, riskminimera och sänka elkostnaderna. Som partner har du alltid tillgång till den senaste marknadsinformationen och våra experters stöd, råd och kunskaper.

De mest heltäckande tjänsterna på energimarknaden

Kontakta oss så kan vi tillsammans se på möjligheterna för hur vi kan hjälpa dig.

Expertis för kort- och långsiktiga energibehov –försäljning, inköp och produktion

De stora pågående förändringar på energimarknaden kan tyckas komplexa. Hur kan energibehovet hanteras på ett hållbart och så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Gasum Energy Market Services tillhandahåller expertis inom elförsäljning, inköp och produktion genom hela kedjan.

city view of göteborg
Content image

Kontrollrum som hanterar energimarknaden dygnet runt

Energibolaget Gasums kontrollrum hanterar marknaden dygnet runt. Övervakningen sker i realtid och möjliggör en noggrann hantering av elbalanseringen, till optimalt elpris och möjligheten att delta och handla på reservmarknaden.

Energy market update - Gasums energimarknadsanalys

ALLA NYHETER
11.01.2022

Nytt år med nya möjligheter – hög volatilitet fortsätter med vädret, låg hydrobalans och låga gaslager

Gaspriserna sköt i höjden under 2021 med stark global ekonomisk tillväxt. Samtidigt var gasexporten från Ryssland lägre än tidigare år och gaslagren i Europa har varit låga. Det finns fortfarande en nervositet för att gaslagren kan nå ansträngda nivåer, men det milda vädret i Europa reducerar för tillfället risken. Marknaden kommer att vara väldigt känslig för hur kall och blåsig vintern blir. Det europeiska benchmarkpriset på naturgas har periodvis varit över priset i Asien, vilket har medfört att globala LNG-leveranser i stället vänder till Europa. Gaspriserna har varit extremt volatila.

Även elpriserna i Europa har skjutit i höjden som resultat av höga priser på gas, kol och utsläppsrätter. Även vattenreservoarer, särskilt i södra Norge, har varit låga. De höga kontinentala elpriserna har också återspeglats i elpriserna i Danmark, Finland, södra Norge och södra Sverige. Detta har lett till extraordinärt höga prisskillnader inom Norden. Dessutom har integrationen av elmarknaden inom Europa gått framåt. Södra Norge och Storbritannien länkades till varandra efter den nya kraftkabeln North Sea Link startades upp i kommersiell drift under hösten.

Den globala klimatpolitiken blir mer och mer ambitiös. Högt ställda klimatmål håller utsläppsmarknadens trovärdighet hög. Den starka trenden på ökande pris på utsläppsrätter förväntas fortsätta under en längre tid.

Låg hydrobalans, låga gaslager och förändringar i väderprognoserna kommer att upprätthålla volatiliteten i de nordiska och europeiska energimarknaderna de kommande månaderna. Differensen till de kontinentala priserna är fortfarande rekordhög.

I dessa tider markeras vikten av en effektiv portföljförvaltning för en framgångsrik hantering av energiinköpen eller produktionen. Man kan även minska sin riskexponering mot elmarknaden med långsiktiga prissäkringar baserade på vindkraft genom så kallade Power Purchase Agreements.

Det nya året med fortsatt hög volatilitet på energimarknaden skapar en möjlighet spara och tjäna pengar genom rätt strategiska val. Läs vår guide nedan om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Läs mer
19.11.2021

Energy Market Update: Förbättring av hydrobalansen, varierande vindkraftsproduktion och försatt hög volatilitet präglar energimarknaden.

Mycket hög volatilitet både i spot-marknaden och i terminsmarknaden har fortsatt under den senaste månaden. I dessa tider markeras vikten av en långsiktig riskhanteringsstrategi för en framgångsrik hantering av energiinköpen eller produktionen.

Därtill kräver dessa tider snabba reaktioner på förändringar i marknadssituationen och erbjuder goda möjligheter av reducerad risk vid aktiv finansiell handel av el.

Från en torrare sommar än normalt och en tidig höst blev oktober den nederbördsrikaste månaden på flera år. Endast i oktober regnade det ca. 14 TWh mera än normalt, vilket lyfte den nordiska hydrobalansen från gropen vi såg i mitten av september. För tillfället ligger den nordiska hydrobalansen på ca. -3TWH dvs. snäppet under normalen.

Utöver förbättringen av hydrobalansen korrigerades de fossila bränslena ned från sina extrema toppar vi såg i början av oktober. Som följd korrigerades elterminerna också naturligt ned. Tyska elterminer har fortsatt gå hand i hand med marginalkostnaden för gaseldad produktion.

Det globala utbudet av naturgas kan fortfarande anses vara ansträngt och kolpriset har varierat stort. Energimarknaden följer nu också noggrant med hur Rysslands gasexport och kapacitetsbokningar till Europa framskrider de kommande veckorna. Utsläppsrätter har handlats relativt stabilt på månadsbasis men efterfrågan är förfarande stor då kol-eldad produktion har varit hög.

Vindkraftsproduktionen har varit mycket varierande den senaste månaden och under de närmsta åren ökar den vindkraft som går in i den det nordiska systemet. Bara i Sverige förväntas den kumulativa vindkraftskapaciteten öka nästa år med ca. 20 %, men de flesta nya projekten förblir i elområde SE2. Nu kan du göra långsiktiga prissäkringar baserade på vindkraft genom så kallade Power Purchase Agreements.

Risken för spot-volatilitet och prisområdesskillnader förblir då spreaden till de kontinentala priserna är mycket hög.

För dig som önskar veckovisa uppdateringar eller vill få spotanalyser, så erbjuder Gasum denna möjlighet. Kontakta oss via formuläret.

Läs mer
07.10.2021

Energy Market Update

Välkommen till Gasums marknadsanalys. Här kommer vi aktivt att summera och kommentera de hetaste nyheterna på elmarknaden.

Vi har haft ett mycket speciellt år hittills, en riktigt spegelvänd bild från förra året kan man säga och många försöker nu navigera rätt på energimarknaden för att hålla kvar kontrollen och budgeten för elkostnader.

Året började med en hydrobalans (som är ett viktigt mått för energibalansen i Norden) på över 10 TWh över normalår. Den kalla vintern och våren samt den torra sommaren har dragit ner hydrobalansen till nu cirka -15 TWh. Samtidigt har högtrycken påverkat vindkraftsproduktionen ofördelaktigt och de fossila bränslenas globala efterfrågan har ökat i och med konjunkturuppgången. Kontinentala leveranser av till exempel flytande naturgas och kol har gått till Asien och Sydamerika, där priserna har varit och fortfarande är högre än i Europa. Således ligger också de europeiska förråden för bränsleeldad produktion under normalen just före uppvärmningssäsongen i Europa startar.

Samtidigt har man i Sverige också avvecklat den för stamnätet stabiliserande produktionen, d.v.s. svensk kärnkraft, vars roll är att jämna ut regionala flaskhalsar utöver de existerande kapacitetsbegränsningar mellan Sveriges elprisområden. Svenska Kraftnät har meddelat att de vidhåller de lägre överföringskapaciteterna även nästa år.

Det kommer också att bli allt viktigare att produktions- och konsumtionsprognoserna går hand i hand med de realiserade mätvärdena då obalanskostanden stiger i höst. Denna risk kan man minimera med effektiv balanshantering.

Både producenter och konsumenter kan hjälpa stamnätets stabilitet och samtidigt få ersättning genom att leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät.


Hur navigerar vi då rätt nu och i framtiden?

Volatiliteten har varit hög och kommer bli högre med mera väderberoende produktion. Hur stora kan prisområdesskillnaderna bli? Hur mycket kommer de höga kontinentala priserna att slå in på den nordiska elmarknaden? Vilken roll har utsläppsrätter i prisformationen? Vore det lönsamt att långsiktigt prissäkra en del av konsumtionen med ett PPA (Power Purchase Agreement)?

Gasums energimarknadstjänster hjälper er att prissäkra rätt, både er konsumtion och/eller produktion.

Om du gillar denna uppdatering kan du prenumerera, så får du e-post när en ny uppdatering kommer.

För dig som önskar veckovisa uppdateringar eller vill få spotanalyser, så erbjuder Gasum denna möjlighet.

Kontakta oss via formuläret.7.10.2021

Läs mer