Content image

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer


Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Ladda ner guiden

Content image

Tommy Sundin

Sales Manager
tel. +46 73 530 4639
tommy.sundin@gasum.com

Din partner på energimarknaden

Vi vill göra det enklare för dig att verka på energimarknaden. Därför tror vi på partnerskap.

Som din partner erbjuder vi dig tillgång till den senaste marknadsinformationen, omfattande experttjänster. Vi hjälper dig att förutse och hantera risker för att göra ditt arbete enklare.

Vi följer energimarknaden åt dig dygnet runt 

En framgångsrik hantering av energiinköpen kräver en långsiktig riskhanteringsstrategi och snabba reaktioner på förändringar i marknadssituationen. Som din partner följer vi marknaden åt dig dygnet runt årets alla dagar.

Våra experter vägleder dig genom hela värdekedjan för energi från prissäkring till leverans. Vi hjälper dig att optimera, riskminimera och sänka elkostnaderna. Som partner har du alltid tillgång till den senaste marknadsinformationen och våra experters stöd, råd och kunskaper.

De mest heltäckande tjänsterna på energimarknaden

Kontakta oss så kan vi tillsammans se på möjligheterna för hur vi kan hjälpa dig.

Expertis för kort- och långsiktiga energibehov –försäljning, inköp och produktion

De stora pågående förändringar på energimarknaden kan tyckas komplexa. Hur kan energibehovet hanteras på ett hållbart och så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Gasum Energy Market Services tillhandahåller expertis inom elförsäljning, inköp och produktion genom hela kedjan.

city view of göteborg
Content image

Kontrollrum som hanterar energimarknaden dygnet runt

Energibolaget Gasums kontrollrum hanterar marknaden dygnet runt. Övervakningen sker i realtid och möjliggör en noggrann hantering av elbalanseringen, till optimalt elpris och möjligheten att delta och handla på reservmarknaden.

Energy market update - Gasums energimarknadsanalys

ALLA NYHETER
22.02.2022

Energy Market Update: Lågtryck, mycket nederbörd och vind samt stora svängningar i gaspriserna

Januari och februari har än så långe varit milda, både i Norden och på kontinenten. Uppvärmningsbehovet har således varit mindre än normalt och efterfrågan på gas och el lyckligtvis lägre.

Lågtrycken från väst har hämtat med sig mycket nederbörd och vind så att den hydrologiska balansen totalt sett har stigit till ett knappt överskott i Norden. De områdesvisa skillnaderna i hydrobalansen är fortfarande stora men situationen i vattenreservoarerna i södra Norge har också förbättrats. Dock ser vi att hydrobalansen i NO3 och NO4 snart ligger nära maxkapacitet, vilket kan medföra press på elpriserna i dessa regioner framöver. Hydrobalansen i Sverige är god och ligger på circa 4 TWh över normalen. Under perioden har nya rekord i vindkraftsproduktionen gjorts både i Norden och på kontinenten.

Gasprisernas volatilitet fortsätter som resultat av relativt låga europeiska gaslager och den ansträngda geopolitiska situationen i Europa. Sedan årsskiftet har gasflödena från Ryssland, speciellt via Polen och Ukraina, varit på låga nivåer men mycket LNG har kommit in till Europa som har kompenserat behovet. Det europeiska benchmarkpriset på naturgas, TTF, har periodvis legat över priset i Asien, JKM, vilket medfört att globala LNG-leveranser i större utsräckning har sökt sig mot Europa. Dock har prisskillnaden blivit mindre och det blir viktigt att följa med hur den globala gasmarknaden utvecklar sig framöver då gaspriserna påverkar direkt de tyska elpriserna och således indirekt de nordiska elpriserna.

Marginalkostnaden för koleldad kraftproduktion ligger förfarande mycket lägre än för gaseldad kraftproduktion, så därmed har efterfrågan på utsläppsrätter fortfarande varit stor.

Det omtalade finska kärnkraftverket, Olkiluoto 3, har drabbats av ytterligare förseningar och tidtabellen för full kommersiell drift ligger i slutet av juli.

Vi ser mindre risk för kritisk låga gaslager denna vinter men vi har också sett en uppgång i de längre gasterminerna. Geopolitiken och vädret kommer att vara viktiga fundament framöver. Tyskland stänger ner samtliga kärnkraftverk i år och en stor risk inför nästa vinter kommer att vara när och till vilken grad gasinjektionerna kommer i gång under våren.

Vill du veta mer om riskhantering i en volatil energimarknad? Lyssna på Gasums webbinarium den 17:e Mars (på engelska)

Läs mer
11.01.2022

Nytt år med nya möjligheter – hög volatilitet fortsätter med vädret, låg hydrobalans och låga gaslager

Gaspriserna sköt i höjden under 2021 med stark global ekonomisk tillväxt. Samtidigt var gasexporten från Ryssland lägre än tidigare år och gaslagren i Europa har varit låga. Det finns fortfarande en nervositet för att gaslagren kan nå ansträngda nivåer, men det milda vädret i Europa reducerar för tillfället risken. Marknaden kommer att vara väldigt känslig för hur kall och blåsig vintern blir. Det europeiska benchmarkpriset på naturgas har periodvis varit över priset i Asien, vilket har medfört att globala LNG-leveranser i stället vänder till Europa. Gaspriserna har varit extremt volatila.

Även elpriserna i Europa har skjutit i höjden som resultat av höga priser på gas, kol och utsläppsrätter. Även vattenreservoarer, särskilt i södra Norge, har varit låga. De höga kontinentala elpriserna har också återspeglats i elpriserna i Danmark, Finland, södra Norge och södra Sverige. Detta har lett till extraordinärt höga prisskillnader inom Norden. Dessutom har integrationen av elmarknaden inom Europa gått framåt. Södra Norge och Storbritannien länkades till varandra efter den nya kraftkabeln North Sea Link startades upp i kommersiell drift under hösten.

Den globala klimatpolitiken blir mer och mer ambitiös. Högt ställda klimatmål håller utsläppsmarknadens trovärdighet hög. Den starka trenden på ökande pris på utsläppsrätter förväntas fortsätta under en längre tid.

Låg hydrobalans, låga gaslager och förändringar i väderprognoserna kommer att upprätthålla volatiliteten i de nordiska och europeiska energimarknaderna de kommande månaderna. Differensen till de kontinentala priserna är fortfarande rekordhög.

I dessa tider markeras vikten av en effektiv portföljförvaltning för en framgångsrik hantering av energiinköpen eller produktionen. Man kan även minska sin riskexponering mot elmarknaden med långsiktiga prissäkringar baserade på vindkraft genom så kallade Power Purchase Agreements.

Det nya året med fortsatt hög volatilitet på energimarknaden skapar en möjlighet spara och tjäna pengar genom rätt strategiska val. Läs vår guide nedan om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Läs mer
18.11.2021

Energy Market Update: Förbättring av hydrobalansen, varierande vindkraftsproduktion och försatt hög volatilitet präglar energimarknaden.

Mycket hög volatilitet både i spot-marknaden och i terminsmarknaden har fortsatt under den senaste månaden. I dessa tider markeras vikten av en långsiktig riskhanteringsstrategi för en framgångsrik hantering av energiinköpen eller produktionen.

Därtill kräver dessa tider snabba reaktioner på förändringar i marknadssituationen och erbjuder goda möjligheter av reducerad risk vid aktiv finansiell handel av el.

Från en torrare sommar än normalt och en tidig höst blev oktober den nederbördsrikaste månaden på flera år. Endast i oktober regnade det ca. 14 TWh mera än normalt, vilket lyfte den nordiska hydrobalansen från gropen vi såg i mitten av september. För tillfället ligger den nordiska hydrobalansen på ca. -3TWH dvs. snäppet under normalen.

Utöver förbättringen av hydrobalansen korrigerades de fossila bränslena ned från sina extrema toppar vi såg i början av oktober. Som följd korrigerades elterminerna också naturligt ned. Tyska elterminer har fortsatt gå hand i hand med marginalkostnaden för gaseldad produktion.

Det globala utbudet av naturgas kan fortfarande anses vara ansträngt och kolpriset har varierat stort. Energimarknaden följer nu också noggrant med hur Rysslands gasexport och kapacitetsbokningar till Europa framskrider de kommande veckorna. Utsläppsrätter har handlats relativt stabilt på månadsbasis men efterfrågan är förfarande stor då kol-eldad produktion har varit hög.

Vindkraftsproduktionen har varit mycket varierande den senaste månaden och under de närmsta åren ökar den vindkraft som går in i den det nordiska systemet. Bara i Sverige förväntas den kumulativa vindkraftskapaciteten öka nästa år med ca. 20 %, men de flesta nya projekten förblir i elområde SE2. Nu kan du göra långsiktiga prissäkringar baserade på vindkraft genom så kallade Power Purchase Agreements.

Risken för spot-volatilitet och prisområdesskillnader förblir då spreaden till de kontinentala priserna är mycket hög.

För dig som önskar veckovisa uppdateringar eller vill få spotanalyser, så erbjuder Gasum denna möjlighet. Kontakta oss via formuläret.

Läs mer