Press och mediekontakt

Markus Olsson, VD för Gasum AB
Tel. +46 (0)76 146 98 79
markus.olsson@gasum.com


Gasum AB:s kontaktuppgifter

Jaa:

Gasum AB erbjuder kunder och samarbetspartners kunskap, kompetens och praktiska erfarenheter av biogastillverkning.

Tel.: 013-465 08 85, info-se@gasum.com 

Kontaktinformationen till biogasanläggningar i Sverige finns här.

Se all kontaktinformation om Gasum Ltd här

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tungt materiel. Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Gasumkoncernen har cirka 400 anställda. Bolagets intäkter år 2017 uppgick till 925 miljoner euro. Gasum ägs till 100 procent av finska staten.
www.gasum.com

Läs nyheter också från Cision newsroom på svenska, finska, engelska och norska.

Gasum kontorsadresser

Gasum AB Personal