Efterfrågan på flytande gas i Sverige skjuter i höjden – Gasum leder resan mot renare transporter

Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån fortsätter användningen av flytande gas att öka i Sverige. Denna ökade användning stärker transportsektorn i en mer hållbar riktning och minskarutsläppen av växthusgaser.

Rapporten, publicerad den 16 februari 2024, bekräftar en stadig ökning av användningen av flytande gas som drivmedel. Försäljningen av flytande gas har ökat med hela 75 procent under det gångna året.  Jämfört med 2020 är detta en ökning med 521 %.  

Denna trend återspeglar en ökad medvetenhet och strävan att förbättra transportsektorn, särskilt när det gäller dess växthusgasutsläpp. Detta är i linje med Sveriges klimatpolitiska ramverk, som innefattar etappmål som sträcker sig fram till 2045. Enligt dessa mål ska växthusgasutsläppen från inrikestransporter minska med minst 70 % till år 2030 jämfört med år 2010.  Biogas är en förnybar energikälla som kan produceras från organiskt avfall och kan sänka CO2-utsläppen från transportsektorn med upp till 90 % jämfört med konventionella bränslen.

Gasum är redo att möta ökad efterfrågan

Gasum är väl rustat för att svara mot den ökande efterfrågan i Norden när det kommer till flytande gas. Företaget är en ledande aktör inom biogasproduktion- och distribution av flytande gas med höga ambitioner att vidareutveckla stationsnätverket för gas i Norden. Idag har Gasum redan ca 50 tankstationer med flytande gas i Norden och Gasum fortsätter att expandera. Därmed kan företaget spela en betydande roll i att möjliggöra övergången till renare transportlösningar.

"Transportsektorn efterfrågar vägar att minska sitt koldioxidavtryck, och flytande gas är ett av de bästa alternativen, särskilt för tunga transporter," säger Sharareh Edström, Gasums Head of Business, Traffic Sweden. "Denna ökning av efterfrågan visar att vårt arbete för att göra ren, förnybar energi tillgänglig är både nödvändig och uppskattad."

Framtidsutsikter: Gasum förbereder för ytterligare tillväxt

Med tanke på denna positiva utveckling, planerar Gasum att ytterligare stärka sin produktion på den svenska marknaden och kommer att fortsätta att investera i sin infrastruktur för flytande biogas. I skrivande stund bygger och planerar Gasum för fem ytterligare biogasanläggningar i Götene, Borlänge, Sjöbo, Hörby samt Kalmar. Detta kommer innebära en stärkt försörjningskedja, ökad produktionskapacitet och ytterligare skalbarhet för att möta den växande efterfrågan på flytande biogas.

”Att Gasum äger hela värdekedjan är en otrolig styrka. Det skapar en trygghet för våra kunder och för marknaden”, avslutar Sharareh Edström på Gasum.