Finansiella nyckeltal 

Gasum år 2017

Omsättning 925 milj. euro
(2016: 843 milj. euro)

Rörelsevinst 114 milj. euro
(2016: 125 milj. euro)

Läs mer i vår årsredovisning och vårt bokslut (på engelska).

Gasum är ett ledande finskt bolag inom gas och energi. Tillsammans med våra samarbetspartners bidrar vi till utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle.

Läs vår företag berättelse 2017

Kort om Gasum

Jaa:

Gasum är ett finskt energibolag och den främsta aktören på den finska gasmarknaden. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi bidra till utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle. Här berättar vi mer om vår verksamhet.

Gasum levererar naturgas till den finska marknaden. Vi förädlar finsk naturgas både i Finland och Sverige. Vi transporterar och levererar gas för energiproduktion, till industrin, hushåll samt till land-och sjötrafik. Tillsammans med vårt dotterbolag Skangas utvecklar vi den nordiska LNG-marknaden i Finland, Sverige och Norge.

2017 köpte Gasum den svenska biogasleverantören Swedish Biogas International, numera Gasum AB.

Idag är Gasum den ledande aktören i Norden inom biogas och hantering av avfall i biologiskt nedbrytbart avfall. Vi vill vara en föregångare inom den cirkulära ekonomin genom att även förädla restprodukter från biogasproduktion till gödselpreparat för lantbruket.

Gasum ägs till 100 procent av finska staten. Bolagets omsättning uppgick till 915 miljoner euro 2015. Gasum-koncernen sysselsätter cirka 400 personer.

Till stöd för den fortlöpande utvecklingen av verksamheten har vi certifierade ledningssystem enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 50001 (energieffektivitet) och OHSAS 18001 (arbetarskydd).

Vi arbetar för en mer miljövänlig framtid genom effektiva gaslösningar

Vår mission är ”renare energi”. Vår vision är att leda ett nordiskt ekosystem för gas. Vi har brutit ned visionen till fyra hörnstenar som genomsyrar all verksamhet; från kundrelationer och investeringar till samhällspåverkan och ansvarstagande.

  • Vi främjar en hållbar utveckling.

  • Vi säljer konkurrenskraftig gas.

  • Vi utvecklar ett smart gassystem.

  • Vi bygger ett nytt Gasum.