Finansiella nyckeltal 

Gasum år 2017

Omsättning 925 milj. euro
(2016: 843 milj. euro)

Rörelsevinst 114 milj. euro
(2016: 125 milj. euro)

Läs mer i vår årsredovisning och vårt bokslut (på engelska).

Gasum är ett ledande finskt bolag inom gas och energi. Tillsammans med våra samarbetspartners bidrar vi till utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle.

Läs vår företag berättelse 2017

Kort om Gasum

Jaa:

Vi är ett ledande nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen i Finland. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle till lands och till sjöss.

Vi importerar naturgas till Finland och bidrar till den cirkulära ekonomin genom att bearbeta avfall samt genom att producera biogas av återvunnen gödsel i Finland och Sverige.

Vårt mål är att människor och gods kan röra sig rent både till lands och till sjöss. Vi erbjuder ett rent och kostnadseffektivt energialternativ samt råvaror till industri och produktion av el och värme i Finland, Sverige och Norge.

Ledande aktör i de nordiska länderna

Vi är den ledande nordiska leverantören av biogas och hanteraren av bionedbrytbart avfall. Vi utvecklar målmedvetet och ansvarsfullt det nordiska gasekosystemet. Vi har långsiktigt byggt upp ett nät av gastankstationer, som också betjänar tungt materiel.

Dessutom är vi tillsammans med vårt norska dotterbolag Skangas  den största nordiska distributören av flytande naturgas (LNG). Vi fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge i enlighet med EU:s LNG-strategi.

Vårt bolags omsättning uppgick 2017 till 925 miljoner euro.

Organisation med engagerade människor – som finländarna äger helt

Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan våra engagerade och flitiga anställda. I Gasum-koncernen arbetar cirka 400 personer i Finland, Norge och Sverige.

Vi är ett bolag som till 100 % är statsägt. Av våra aktier ägs 73,5 % av det statsägda Gasonia Oy och 26,5 % direkt av den finska staten.

Ansvarsfull och kontinuerlig utveckling

För oss innebär ansvarskänsla att det ekonomiska och sociala ansvaret samt miljöansvaret beaktas.

Den kontinuerliga utvecklingen i vår verksamhet stöds av de certifierade ledningssystemen ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 50001 (energieffektivitet) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Bekanta dig med Gasums ledning.

Vi arbetar för en mer miljövänlig framtid genom effektiva gaslösningar

Vår mission är ”renare energi”. Vår vision är att leda ett nordiskt ekosystem för gas. Vi har brutit ned visionen till fyra hörnstenar som genomsyrar all verksamhet; från kundrelationer och investeringar till samhällspåverkan och ansvarstagande.

  • Vi främjar en hållbar utveckling.

  • Vi säljer konkurrenskraftig gas.

  • Vi utvecklar ett smart gassystem.

  • Vi bygger ett nytt Gasum.