Gasums ledningsgrupp och styrelse

Content image

Johanna Lamminen

verkställande direktör
teknologie doktor, TkD, MBA
f. 1966

Arbetar på Gasum sedan 2013

Styrelseordförande, Skangas AS
Styrelseledamot i Evli Bank Abp och medlem i revisionsutskottet sedan 2015
Styrelseledamot i Tieto Abp och medlem i revisions- och granskningsutskottet sedan 2016
Styrelseledamot i Kemianteollisuus Ry sedan 2014
Styrelseledamot i stiftelsen för främjande av teknik, Tekniikan edistämissäätiön (TES), sedan 2014


*Kontakt: ledningens assistent
Henna Walker, fornamn.efternamn@gasum.fi

Content image

Lasse Aarnio

ekonomichef
EM
f. 1962

Arbetar på Gasum sedan 2015

Content image

Jarko Alanko

chef, tekniska tjänster
diplomingenjör
f. 1965

Arbetar på Gasum sedan 1995

Jouni Haikarainen Gasum

Jouni Haikarainen

chef, naturgas
diplomingenjör
f. 1965

Arbetar på Gasum sedan 2015

Juha Häkämies Gasum

Juha Häkämies

chef, strategi
teknologie licentiat
f. 1970

Arbetar på Gasum sedan 2016

Jukka Metsälä

Jukka Metsälä

chef, biogas
diplomingenjör, MBA
f. 1979

Arbetar på Gasum sedan 2014

Tor Morten Osmundsen

Tor-Morten Osmundsen

chef, LNG
verkställande direktör, Skangas AS
M.Sc (Management and Business)
f. 1959

Arbetar på Skangas sedan 2013

Kristiina Vuori

Kristiina Vuori

chef, juridiska frågor och personal
JK, LL.M (London), vicehäradshövding,
trained at Bench
f. 1970

Arbetar på Gasum sedan 2005

Olga Väisänen

Olga Väisänen

chef, kommunikation
EM
f. 1977

Arbetar på Gasum sedan 2011

Styrelse

Gasum Oy:s bolagsstämma väljer årligen en styrelse, som enligt bolagsordningen har minst tre och högst åtta ledamöter. Gasums styrelse har som uppgift att styra bolaget i enlighet med lagar och reglerna för ägarstyrningen med beaktande av bolagsordningen och de beslut som bolagsstämman fattat. Enligt bolagsordningen väljer bolagsstämman också styrelsens ordförande och vice ordförande.

Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod på ett år, som börjar då bolagsstämman avslutas och upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Gasums styrelse utser bolagets verkställande direktör och beslutar om villkoren för hans eller hennes avtal. Verkställande direktören sköter bolagets löpande administration i enlighet med de instruktioner som styrelsen gett. Till verkställande direktörens uppgifter hör ledningen och tillsynen av koncernens affärsrörelse, beredning av de ärenden som ska behandlas i styrelsen och verkställande av styrelsens beslut. I enlighet med aktiebolagslagen svarar verkställande direktören för lagenligheten i bolagets bokföring och för att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Juha Rantanen

Juha Rantanen

styrelseordförande
bergsråd, EM, MBA
f. 1952

Gasum Oy:s styrelseordförande sedan 1 mars 2016
Styrelseordförande, Gasum Oy 2014─2016
Styrelseordförande, Outokumpu 2005–2011

Styrelseledamot, Onvest Oy, 2012–
Styrelseledamot,
Suomen Messut, 2012–
Styrelseledamot,
Stalatube Oy 2012–
Styrelseledamot,
Teknikum Oy 2014–
Styrelseledamot,
DIF (Directors Institute Finland) 2010–
Styrelseledamot,
Crisis Management Initiative (CMI) 2011–

Timo Koponen

Timo Koponen

styrelseledamot
EM
f. 1969

Styrelseledamot i Gasum Oy sedan 1 mars 2016
chef, Flow & Gas, Worthily Marine Solutions 2012–

Styrelseledamot, Society of Maritime Industries 2012–

Charlotte Loid

Charlotte Loid

styrelseledamot
M.Sc (Chem. Eng)
f. 1957

Styrelseledamot i Gasum Oy sedan 1 mars 2016

Vice President, Projects & Services, BA Generation, Vattenfall 2013–

Päivi Pesola

Päivi Pesola

styrelseledamot
EM
f. 1956

Styrelseledamot i Gasum Oy sedan 1 mars 2016

Styrelseproffs, pensionerad
Senior Advisor, Heat, Electricity Sales and Solutions Division, Fortum Power & Heat Oy 2015–2016

Jarmo Väisänen

Jarmo Väisänen

styrelseledamot
finansråd, 
politices licentiat
f. 1951

Styrelseledamot i Gasum Oy sedan 1 mars 2016

Finansråd, avdelningen för ägarstyrning, statsrådets kansli 2007–

Styrelseordförande, Suomen Erillisverkot Oy
Styrelseledamot, Alko 
Styrelseledamot, Finrail Oy

Stein Dale

styrelseledamot
M.Sc (Business), Executive Education, IMD och Harvard Business School
f. 1962

Styrelseledamot från 23.3.2017.

Executive Advisor, FSN Capital Partners AS och Executive Advisor hos QVARTZ AS

Clean Energy Group styrelseledamot 2017– 

Elina Engman

styrelseledamot
M.Sc (Eng.)
f. 1970 

Styrelseledamot från 23.3.2017.

verkställande direktör, Pilothouse Advisory Oy

Aurora Infrastructure Oy, styrelseordförande
Kemijoki Oy, styrelseledamot