Jordberga

Biogasanläggningen i Jordberga uppfördes 2013 i nära samarbete med dåvarande delägare E.ON, Skånska Biobränslebolaget och Nordic Sugar.

Kontaktuppgifter

Gasum Jordberga AB
Lilla Jordbergavägen 349-0
23199 Klagstorp

Anläggningstelefon
+46 72 065 4118

Platschef
Jerry Linder
tel. +46 72 062 7886
jerry.linder@gasum.com

Säkerhetsutbildning för besökare

Läs aktuella nyheter om Jordberga

Idag äger Gasum 100% av produktionsanläggningen för biogas och ansvarar för hela produktionskedjan från inköp av råvara fram till uppgraderad biogas. Den uppgraderade biogasen distribueras via gasledning till marknaden.

Råvaran till biogasen är huvudsakligen lokalt producerad grönmassa och restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri. Producerad biogas uppgraderas i en vattenskrubberanläggning, och distribueras sedan via injektion på gasnätet. Förutom biogas produceras här en högkvalitativ biogödsel som är godkänd för användning i ekologisk odling. Biogödseln går tillbaka till regionens lantbruk och på så vis sluts det viktiga kretsloppet av näringsämnen.

Driftstart:
2013

Behandlad mängd substrat:
90 000 ton/år

Producerad mängd biometan:
110 GWh/år

Produktion av biogödsel: 
80 000 ton/år

Reduktion av CO2:
Cirka 28 000 ton/år

Säkerhetsutbildning

För besökare

Läs aktuella nyheter om Jordberga