Tillsammans skapar vi en cirkulär ekonomi

Verksamheter med restflöden som innehåller organiskt avfall kan resurseffektivt utnyttjas för att skapa ny energi i en cirkulär ekonomi. Gasum hjälper partners nå sina klimatmål och samtidigt hitta ekonomiska fördelar genom biogasproduktion.

I ett samarbete kan Gasum bygga en produktionsanläggning tillsammans med er verksamhet för att ta hand om ert avfall, som blir råvara för biogasproduktion. 

Avfall kan bli energi

Om er verksamhet innehåller organiskt avfall så kan Gasum vara intresserade av ett samarbete tillsammans med er. Kontakta oss om ni har:

  • Processvatten eller slam från massa- och pappersindustri 

  • Vattenströmmar från mejerier och bryggerier

  • Produktionsrester från bagerier och bryggerier 

  • Avfallsströmmar från annan livsmedelsindustri

Gasum tar risken, ni får fördelarna

Ett partnerskap startar ofta med ett möte för att lära känna varandra, lista verksamhetens råvarutillgångar och se över produktionsmöjligheter för biogas. Därefter upprättas en plan som ofta innehåller följande steg:

  • Förstudier, framtagande av tekniska lösningar och affärsmodeller

  • Val av samarbete; Build-own-operate (BOO) eller andra varianter.

  • Gasum tar marknadsrisken för slutproduktion i alla projekt

Nå era miljömål med biogas

Flera av Gasums partners väljer att återanvända biogasen som skapas från deras avfall. Flytande biogas (LBG) kan användas exempelvis i industrier och för transporter. En övergång från fossil diesel till flytande biogas som lastbilsbränsle gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser med ca 90 %. Utöver det minskar även utsläppen av svaveldioxid och partiklar. En av de stora fördelarna med LBG är det går att mixa med flytande naturgas (LNG) vid de situationer där stora mängder energi behövs. LNG kan minska utsläppen av växthusgaser med ca 20%.

Erik Woode

Director, Project Development & Management

tel. +46 720 64 74 76

erik.woode@gasum.com