Hur produceras biogas?

Biogas är en förnybar gas och framställs av biologiskt material såsom avfall, gödsel och restprodukter från industrin som bryts ner i en syrefri miljö. Vid framställning av biogas är den viktigaste faktorn de mikrober som bryter ner det organiska materialet, och i den syrefria miljön bildar de biogas, som är en blandning av metan och koldioxid.

Biogas är ett miljövänligt bränsle som är framställt av förnybara, lokala råvaror och har många användningsområden, bland annat som bränsle för trafik och för användning inom industrin.

Biogas, uppgraderad till kvalitet att användas i fordon, består i huvudsak av metan.

Biogasproduktionens kretsloppseffekt förstärks ytterligare av de organiska näringsämnen som tas tillvara som biogödsel, en flytande biprodukt som innehåller mycket näringsämnen och kan användas i jordbruket. Läs mer på branschföreningen sida om biogödsel www.biogödsel.se. Beroende på råvaran i biogasproduktionen varierar innehållet i vårt biogödsel.

För en komplett redovisning av kvalitetskraven på fordonsgasen finns en svensk standard.

Våra anläggningar i Sverige

Vi har biogasanläggningar runt om i landet. Vi köper råvaror till anläggningarna, producerar biogas och säljer biogödsel som är en restprodukt av biogasproduktionen. En cirkulär ekonomi mot ett mer hållbart samhälle. 

Läs mer