Miljömärkning av biogas (fordonsgas)

Gasum producerar förnybar biogas av organiskt nedbrytbart råmaterial av hushållsavfall eller restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Biogas ingår i ett naturligt kretslopp och ger därför låga nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären. Produktion och användning av biogas ger ett effektivt utnyttjande av resurser och har en minimal miljöpåverkan.

Biogas kan bland annat användas som drivmedel för fordon (fordonsgas) och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen i ett livscykelperspektiv. Här finner du miljöinformation om Gasums komprimerade biogas och vilken klimatpåverkan har när den används som fordonsgas.

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 10,3 g CO2ekv/MJ (LCA), vilket motsvarar en reduktion med 89% jämfört med fossil referens.

Råvaror:  

  • Restavfall från llivsmedelsindustrin 52,5 %

  • Gödsel 36,6%

  • Övrigt 10,9 %

Ursprungsland:
Sverige 40,7%
Danmark 39,6%
Tyskland 14,3%
Storbrittanien 2,7%
Övriga 2,7%

Denna biogas (fordonsgas) finns på samtliga tankstationer med undantag för de stationer som redovisas nedan för Gasum AB samt Skövde Biogas AB.

Biogas

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 6,5 g CO2ekv/MJ (LCA), vilket motsvarar en reduktion med 93,1% jämfört med fossil referens.

Råvaror:   

  • Restavfall från lantbruksprodukter 42,7%

  • Gödsel 33,2%
  • Avloppsslam 12,1%

  • Restavfall från Livsmedelsindustrin 9,4%

  • Hushållsavfall 2,6 %

Ursprungsland:
Sverige 38,9%
Danmark 18,2%
Nederländerna 41,9%
Storbrittanien 1,0%

Denna biogas (fordonsgas) finns på följande tankstationer:  Gasum Gårdsten Göteborg, Gasum Umeå, Gasum Östersund, Circle K Vintrie Malmö

Naturgas

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 66,6 g CO2ekv/MJ (LCA).


Råvaror:
• Naturgas 100%

Denna naturgas (fordonsgas) finns på följande tankstationer: Gasum Gårdsten Göteborg, Gasum Umeå, Gasum Östersund

 

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 6,3 g CO2ekv/MJ (LCA), vilket motsvarar en reduktion med 93 % jämfört med fossil referens.

Råvaror:   

  • Avloppsslam 100 %

Ursprungsland: Sverige 100 % 

Detta gäller följande tankstation:  Gasum Skövde