Miljömärkning av biogas (fordonsgas)

Gasum producerar förnybar biogas av organiskt nedbrytbart råmaterial av hushållsavfall eller restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Biogas ingår i ett naturligt kretslopp och ger därför låga nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären. Produktion och användning av biogas ger ett effektivt utnyttjande av resurser och har en minimal miljöpåverkan.

Biogas kan bland annat användas som drivmedel för fordon (fordonsgas) och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen i ett livscykelperspektiv. Här finner du miljöinformation om Gasums komprimerade biogas och vilken klimatpåverkan har när den används som fordonsgas.

Biogas Drivmedelsmärkning Gasum CGS AB

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 10,3 g CO2ekv/MJ (LCA), vilket motsvarar en reduktion med 89% jämfört med fossil referens.

Råvaror:  

 • Gödsel 69,6 %
 • Rester från Livsmedelsindustrin 13,8 %
 • Rester från lantbruksprodukter 11 %
 • Övrigt 5,6 %

Ursprungsland:
Danmark 84 %
Sverige 4,7 %
Tyskland 4,7 %
Övriga 6,6 %

Denna biogas (fordonsgas) finns på samtliga tankstationer med undantag för de stationer som redovisas nedan för Gasum AB samt Skövde Biogas AB.

Biogas och Naturgas Drivmedelsmärkning Gasum AB

Biogas

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 6,5 g CO2ekv/MJ (LCA), vilket motsvarar en reduktion med 93,1% jämfört med fossil referens.

Råvaror:   

 • Rester från Livsmedelsindustrin 39,6 %
 • Gödsel 37,6 %
 • Avloppsslam 10%
 • Rester från lantbruksprodukter 9,6 %
 • Övriga 3,2%

Ursprungsland:
Sverige 35 %
Danmark 54 %
Storbritannien 4,7 %
Tyskland 3 %
Övriga 3,3 %

Denna biogas (fordonsgas) finns på följande tankstationer: Gasum Gårdsten Göteborg, Gasum Umeå, Gasum Östersund, Gasum Bålsta, Gasum Luleå, Circle K Vintrie Malmö.

Naturgas

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 66,6 g CO2ekv/MJ (LCA).


Råvaror:
• Naturgas 100%

Denna naturgas (fordonsgas) finns på följande tankstationer: Gasum Gårdsten Göteborg, Gasum Umeå, Gasum Östersund.

Biogas Drivmedelsmärkning Gasum Skövde

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 6,3 g CO2ekv/MJ (LCA), vilket motsvarar en reduktion med 93 % jämfört med fossil referens.

Råvaror:   

 • Avloppsslam 100 %
 • Ursprungsland: Sverige 100 % 
 • Detta gäller följande tankstation:  Gasum Skövde