Mikael Lidén Gasum

Mikael Lidén

Sales Manager Maritime
tel. +46 70 000 9447
mikael.liden@gasum.com 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Ett renare alternativ för sjöfart

Flytande naturgas konkurrenskraftigt bränslealternativ för sjöfarten som kan sänka utsläppen av växthusgaser. Majoriteten av den flytande gas som används inom sjöfarten är flytande naturgas, LNG.

LNG är det renaste marina bränslet som möter framtida behov

LNG är lämplig för alla fartygstyper såsom färjor, passagerarfartyg, tankfartyg, bulkfartyg och containerfartyg.

En övergång till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. Genom att använda LNG kan även utsläppen av växthusgaser reduceras med med 20 procent.

 Varför flytande naturgas (LNG) som marinbränsle?

  • Konkurrenskraftigt på lång sikt jämfört med andra bränslen

  • Högre energiinnehåll

  • Lägre drifts- och underhållskostnader

  • En renare arbetsmiljö

  • Säker och beprövad teknologi

  • Lägre lokala utsläpp och reduktion av växthusgaser

Tillförlitliga och flexibla bunkringstjänster

Gasum erbjuder säker och snabb bunkring. Bunkringen kan ske från land till fartyg, från lastbil till fartyg eller från fartyg till fartyg, beroende på sträcka, tidtabell och bränslebehov.

Gasum strävar efter att ligga i framkant när det gäller att utveckla driftprocesserna, de tekniska lösningarna samt risk- och säkerhetsbedömningarna. Partnerskap tillsammans med kunder och andra organisationer – nationellt och internationellt – gör det möjligt att införa bästa praxis.

Gasum erbjuder LNG-bunkringstjänster i Östersjön, Nordsjön och ARA-regionen. Som kund kan du få hjälp med bränsleberäkningar, utbildning och support genom hela processen.

 

Content image

Svaveldirektivet begränsar svavelhalten i sjöfartens utsläpp

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO godkände 2016 ett beslut om att begränsa svavelhalten i fartygsutsläpp: från och med 2020 får fartygsutsläpp innehålla högst 0,5 procent svavel jämfört med nuvarande 3,5 procent. Det nya svaveldirektivet kommer att påverka den internationella sjötrafiken och men det finns möjligheter för fartyg att uppfylla de nya begränsningarna av svavelutsläpp.