GasCard för företag

Content image

John Wihlborg

Senior Sales Manager
Tel. +46 730 914 482
john.wihlborg@gasum.com

 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Claes Westling

Claes Westling

Sales Manager
Tel. +46 730 899 218
claes.westling@gasum.com

 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Aktuella drivmedelspriser


Flytande biogas (LBG)

17.42 SEK / kg


Flytande naturgas (LNG)

17.08 SEK / kg

Priser inkl. moms

Renare transporter med LNG och LBG

Share:

Med flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är det möjligt att sänka utsläppen av växthusgaser jämfört med fossil diesel. De är konkurrenskraftiga bränslen som passar bra för lastbilar vid tunga vägtransporter.

EU och de nordiska länderna har bestämt sig för att ta i med hårdhandskarna för att minska utsläppen från transporter. Genom att växla till flytande gas som drivmedel är det redan idag möjligt att uppnå EUs mål med minskade växthusgaser med 15% till år 2025.

Gasum bygger nu ett stationsnät med 50 tankningsstationer med flytande gas för tunga fordon i Finland, Sverige och Norge. Stationerna ska vara på plats tidigt under 2020-talet. De kommer att placeras på platser som är relevanta för kunderna och kommer i förlängningen expandera arbetsräckvidden för gaslastbilar ytterligare i de nordiska länderna. Läs mer om de nya stationerna och se kartan över alla Gasums tankstationer

Varför LNG och LBG?

Jämfört med fossil diesel är LNG och LBG kostnadseffektiva bränslen som är bättre för miljön. Att investera i en gaslastbil kan därför öka den egna konkurrenskraften. 

LNG och LBG minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxid och små partiklar som är skadligt för människor och miljön. Användning av LNG minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 20% och LBG minskar utsläppen med upp till 90 % beräknat på livscykelanalys. Användare av LNG kan växla över till 100% förnybar flytande biogas (LBG) utan några ytterligare investeringar. Det är även möjligt att blanda LNG och LBG efter behov. Läs mer om säkerheten kring våra produkter.

LNG-drivna fordon för tunga vägtransporter

Fordonstillverkare som Iveco, Scania och Volvo Trucks, erbjuder redan idag moderna gasdrivna lastbilar.

Intresserad av LNG och LBG?

Gasum erbjuder konkurrenskraftiga prissättningsmodeller och möjlighet till blandningar av LNG och LBG. Kontakta oss om du är intresserad av mer information.

{{currentCalculator.Heading}}

{{currentCalculator.Ingress}}

{{currentCalculator.FleetSizeUnit}}

1100

{{currentCalculator.AvgDrivenUnit}}

50k250k

{{currentCalculator.AvgFuelConsumptionUnit}}

2550

{{currentCalculator.AvgFuelPriceUnit}}

{{currentCalculator.FuelPriceSliderMin}}{{currentCalculator.FuelPriceSliderMax}}

{{currentCalculator.IncrementalCostUnit}}

{{currentCalculator.IncrementalCostSliderMin}}{{formatNumber(currentCalculator.IncrementalCostSliderMax)}}

{{currentCalculator.GvtIncentivesUnit}}

{{currentCalculator.GvtIncentivesSliderMin}}{{formatNumber(currentCalculator.GvtIncentivesSliderMax)}}

{{currentCalculator.TruckOwnershipUnit}}

110

{{currentCalculator.SavingsHeading}}

{{currentCalculator.SavingsIngress}}

{{calculation.saveSplit[0]}}

{{calculation.saveCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.saveSplit[1]}}

{{calculation.investmentPaybackSplit[0]}}

{{calculation.investmentPaybackCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.investmentPaybackSplit[1]}}

{{calculation.owningPeriodSavingsSplit[0]}}

{{calculation.owningPeriodSavingsCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.owningPeriodSavingsSplit[1]}}

{{calculation.lngEmissionSplit[0]}}

{{calculation.lngEmissionCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.lngEmissionSplit[1]}}

{{calculation.lbgEmissionSplit[0]}}

{{calculation.lbgEmissionCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.lbgEmissionSplit[1]}}

{{calculation.concreteExampleSplit[0]}}

{{calculation.concreteExampleCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.concreteExampleSplit[1]}}

Auto-ikoni

{{currentCalculator.FormHeading}}

{{currentCalculator.FormIngress}}

{{currentCalculator.FormErrorMessage}}
Error in sending the email.
{{currentCalculator.FormSuccessMessage}}
Sending information...

{{currentCalculator.FormContactName}}

Kalkylatorn ger dig en uppskattning av hur mycket pengar du sparar och hur mycket du reducerar utsläppen. CO2-utsläppsfaktorn som används för diesel är 2,61, för LNG 2,7 och för LBG 0,39. Förbrukningen för en LNG-traktorenhet jämförs med en dieseltraktorenhet av motsvarande storlek.