Tankstationer för gas

Kommande tankningsstationer

Content image

John Wihlborg

Senior Sales Manager
Tel. +46 730 914 482
john.wihlborg@gasum.com

 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Claes Westling

Claes Westling

Sales Manager
Tel. +46 730 899 218
claes.westling@gasum.com

 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Gas erbjuder lösningar för att minska utsläppen från transporter

Varje dag genereras utsläpp på de svenska vägarna, och det finns betydande potentiella miljövinster i att minska dessa. 


Läs mer

Aktuella drivmedelspriser


Flytande biogas (LBG)

18,65 SEK / kg


Flytande naturgas (LNG)

17,53 SEK / kg

Priser inkl. moms

Renare transporter med LNG och LBG

Share:

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) har lägre utsläpp av koldioxid än diesel. De är prisstabila bränslen som passar bra för lastbilar vid tunga vägtransporter.

EU och de nordiska länderna har bestämt sig för att ta i med hårdhandskarna för att minska utsläppen från transporter. Genom att växla till flytande gas som drivmedel är det redan idag möjligt att uppnå EUs mål för minskade koldioxidutsläppen med 15% till år 2025.

Gasum investerar i byggandet av omkring 50 tankningsstationer för flytande gas för tunga fordon i Finland, Sverige och Norge till början av 2020-talet. De kommande stationerna kommer att placeras på platser som är relevanta för kunderna och hjälpa till att expandera arbetsräckvidden för gaslastbilar ännu mer i de nordiska länderna. Med en hög täthet av tankstationer i Norden blir valet av gaslastbil enklare vid nästa tillfälle ett nytt fordon ska köpas.  Läs mer om de nya stationerna och se kartan över alla tankstationer

Varför LNG och LBG?

Jämfört med diesel är LNG och LBG kostnadseffektivt och bättre för miljön. Att investera i en gaslastbil kan därför öka den egna konkurrenskraften. 

LNG och LBG minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxid och små partiklar som är skadligt för människor och miljön. Användning av LNG minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 20% och LBG minskar utsläppen med upp till 85% beräknat på livscykelanalys. För att växla över till att drivas på 100% förnybar flytande biogas (LBG) krävs inga ytterligare investeringar. Det är även möjligt att blanda LNG och LBG efter behov. 

LNG-drivna fordon för tunga vägtransporter

Flera fordonstillverkare som Iveco, Scania och Volvo Trucks, erbjuder redan idag moderna gasdrivna lastbilar.

Intresserad av LNG och LBG?

Gasum erbjuder konkurrenskraftiga prissättningsmodeller och möjlighet till blandningar av LNG och LBG. Kontakta oss om du är intresserad av mer information.

{{currentCalculator.Heading}}

{{currentCalculator.Ingress}}

{{currentCalculator.FleetSizeUnit}}

1100

{{currentCalculator.AvgDrivenUnit}}

50k250k

{{currentCalculator.AvgFuelConsumptionUnit}}

2550

{{currentCalculator.AvgFuelPriceUnit}}

{{currentCalculator.FuelPriceSliderMin}}{{currentCalculator.FuelPriceSliderMax}}

{{currentCalculator.IncrementalCostUnit}}

{{currentCalculator.IncrementalCostSliderMin}}{{formatNumber(currentCalculator.IncrementalCostSliderMax)}}

{{currentCalculator.GvtIncentivesUnit}}

{{currentCalculator.GvtIncentivesSliderMin}}{{formatNumber(currentCalculator.GvtIncentivesSliderMax)}}

{{currentCalculator.TruckOwnershipUnit}}

110

{{currentCalculator.SavingsHeading}}

{{currentCalculator.SavingsIngress}}

{{calculation.saveSplit[0]}}

{{calculation.saveCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.saveSplit[1]}}

{{calculation.investmentPaybackSplit[0]}}

{{calculation.investmentPaybackCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.investmentPaybackSplit[1]}}

{{calculation.owningPeriodSavingsSplit[0]}}

{{calculation.owningPeriodSavingsCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.owningPeriodSavingsSplit[1]}}

{{calculation.lngEmissionSplit[0]}}

{{calculation.lngEmissionCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.lngEmissionSplit[1]}}

{{calculation.lbgEmissionSplit[0]}}

{{calculation.lbgEmissionCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.lbgEmissionSplit[1]}}

{{calculation.concreteExampleSplit[0]}}

{{calculation.concreteExampleCalculation.toLocaleString('fi-FI') + calculation.concreteExampleSplit[1]}}

Auto-ikoni

{{currentCalculator.FormHeading}}

{{currentCalculator.FormIngress}}

{{currentCalculator.FormErrorMessage}}
Error in sending the email.
{{currentCalculator.FormSuccessMessage}}
Sending information...

{{currentCalculator.FormContactName}}

Kalkylatorn ger dig en uppskattning av hur mycket pengar du sparar och hur mycket du reducerar utsläppen. CO2-utsläppsfaktorn som används för diesel är 2,61, för LNG 2,7 och för LBG 0,39. Förbrukningen för en LNG-traktorenhet jämförs med en dieseltraktorenhet av motsvarande storlek.