Klimatförändringarna känner inga nationsgränser – finska Leijona Catering kompenserar sina utsläpp med hjälp av energibolaget Gasum

På finska Leijona Catering, som erbjuder catering- och restaurangtjänster, bedriver man ett omfattande arbete för att minska växthusgasutsläppen, men när det gäller livsmedel kan man inte minska alla utsläpp genom att optimera verksamheten. Med hjälp av Gasums utsläppskompensationer kan företaget kompensera för de utsläpp som orsakas av matproduktionen, som alltid uppstår oberoende av produktionssätt.

Leijona Catering ser bland annat till till att värnpliktiga finländare inte behöver gå hundriga. I Leijona Caterings totalt 60 kök tillagas hela 70 000 måltider om dagen.

Leijona Catering, som erbjuder catering- och restaurangtjänster och som ägs av finska staten, är mycket engagerade inom ansvarsfullt arbete och det finska samhällets utveckling. För ett år sedan lät man, som första leverantör av cateringtjänster i Finland, göra en utredning av sitt koldioxidavtryck. Med utgångspunkt i utredningen kunde Leijona optimera sin verksamhet betydligt när det gäller utsläpp. Utsläppen minskas exempelvis genom att minimera matspillet samt följa upp förbrukningen av energi och vatten. Dessutom är Leijona bland annat med i finska forsknings- och utvecklingsprojekt för mer klimatvänliga råvarualternativ.

Det går dock inte att få bort alla utsläpp enbart med hjälp att egna åtgärder, för oberoende av produktionssätt ger matproduktion alltid upphov till utsläpp. Denna resterande andel utsläpp bestämde sig Leijona Catering för att kompensera för med utsläppskompensationer.

”Traditionellt kompenserar man med utsläppskompensationer för utsläpp orsakade av företagets egen verksamhet, men inom vår bransch står vår egen verksamhet endast för 12 procent av vårt koldioxidavtryck och resterande del av koldioxidavtrycket uppstår genom de livsmedel vi använder och logistiken kring dem. En del av dessa utsläpp kan vi inte påverka, så vi bestämde oss för att kompensera för dem istället”, säger Leijona Caterings utvecklingschef Mika Parviainen.

Energibolaget Gasum känt för Leijona redan i och med biogasen

Gasum var ett företag som var känt för Leijona redan på grund av biogasen. Cirka hälften av Leijona Caterings bioavfall skickas till Gasums biogasanläggningar i Finland, där man gör förnybart bränsle i form av biogas av det för användning inom trafiken. När utsläppskompensationerna blev aktuella kom Gasums namn snabbt upp som möjlig leverantör.

”Utsläppskompensationer var något nytt i Leijonas verksamhet, och det var mycket viktigt för oss att vår samarbetspartner var en pålitlig och inhemsk aktör. Gasums expertis övertygade oss. Vi delar en gemensam vision med Gasum om att uppnå ett koldioxidneutralt Finland 2035, och dessutom är båda företagen statligt ägda”, säger Parviainen.

Samarbetet inom utsläppskompensationer med Gasum sker enligt nyckelfärdighetsprincipen. Gasum gav Leijona en förteckning över möjliga kompensationslösningar och efter att valt en lösning tog de hand om elimineringen av utsläppen i Leijona Caterings namn.

”Utsläppskompensationerna är aldrig den metod som företaget i första hand använder för att minska utsläppen, utan den man tar till i sista hand, när man inte längre kan påverka utsläppen. Leijonas ambition att uppnå koldioxidneutralitet redan nu måste hedras. Hos dem förstår man förutom vad utsläppskompensationer är även att de utsläpp vi orsakar inte känner några nationsgränser”, säger Laura Pokka, Carbon Portfolio Specialist på Gasums energimarknadstjänster.

Utsläppskompensationer befriar en inte från ansvar

Som föremål för kompensation för Leijonas utsläpp 2020 valde man ett projekt för byggande av en vindkraftspark i delstaten Andhra Pradesh i Indien. Leijona Catering ville att utsläppskompensationerna skulle gå till ett projekt med stor inverkan både ur perspektivet förnybar energi och en hållbar social utveckling.

”Naturligtvis är vi i första hand intresserade av att stödja projekt inom Finland, men det är ännu inte möjligt att kompensera för utsläpp inom landet. Å andra sidan känner klimatförändringarna inga nationsgränser och detsamma gäller våra utsläpp. Vi ville att våra kompensationer skulle gå till något som vi visste skulle vara positivt även för lokalsamhället”, berättar Parviainen.

På Leijona Catering tror man att utsläppskompensationerna bara är en språngbräda till ett samarbete med Gasum. Den pålitliga och kunniga servicen har fått dem övertygade, och företagets ansvarsfullhetsarbete är inte i närheten av färdigt.

”Det fina med kompensationer är att man inte behöver vänta till år 2035 för att bli koldioxidneutrala, utan det går att uppnå redan idag. De ger oss dock inte frihet från ansvar, utan vi fortsätter vårt arbete för att minska vårt koldioxidavtryck och undersöker nya alternativ för att ta vår verksamhet i en ännu mer klimatvänlig riktning. Kanske kommer man i framtiden att se en lastbil på landsvägarna i Finland, som kan göra reklam för att den går på bioavfall från Leijona”, säger Parviainen.

Anders Hultgren, Gasum

Anders Hultgren

Head of Business, Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com