Gasum befäster sin ställning som ledande LNG-leverantör i Norden

Företaget inom flytande gas (LNG) Skangas byter namn till Gasum. Namnbytet kommer att stärka Gasums varumärke i de nordiska länderna och Gasums ställning som ledande leverantör av LNG i regionen. Gasums verksamhet drivs under ett starkt varumärke i Norden.

Energibolaget Gasum ökade sitt aktieinnehav i Skangas från 70 % till 100 % i oktober 2018. Förvärvet är en del av Gasums strategi, en central del i att utveckla den nordiska gasmarknaden och LNG-infrastrukturen.

“Vi vill visa vägen och ta de nordiska länderna mot en renare morgondag under ett starkt varumärke. Skangas, som nu integreras i Gasumkoncernen, ökar våra möjligheter att bygga upp och utveckla det nordiska gasekosystemet och svara på den ökande efterfrågan. Behovet av renare bränslelösningar inom både industri och transport ökar betydligt och LNG är det mest konkurrenskraftiga alternativet bland bränslen med låga utsläpp. Vi kommer även fortsättningsvis att ge våra kunder smidig tillgång till våra tjänster,” säger Gasums vd Johanna Lamminen.

Organisationsnummer och kontaktuppgifter kommer inte att ändras. De nya bolagen kommer att vara Gasum AS, Gasum LNG Production AS, Gasum LNG Oy, Gasum LNG AB, de två första bolagen i Norge, Finland och Sverige.


För mer information kontakta:

Olga Väisänen, direktör, kommunikation, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, fornamn.efternamn@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn and energy marknaden, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. www.gasum.com