Lidl Finland börjar använda en lastbil som går på biogas – varutransporterna görs med butikernas eget bioavfall

Gasum och Lidl Finland producerar i samarbete med Lidls matbutiker miljövänlig och inhemsk biogas av bioavfall. Lidl börjar även använda en lastbil som går på flytande biogas som produceras från  de egna butikernas bioavfall. Med den biogasdrivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året.

Dagligvaruhandelskedjan Lidl och energibolaget Gasum samarbetar för en cirkulär ekonomi. Som en del av samarbetet levererar Lidl bioavfall från sina butiker till biogasanläggningen där man producerar förnybar inhemsk energi för användning i trafiken, miljövänlig biogas.

”Dagligvarubutiker kan förverkliga en cirkulär ekonomi genom att producera förnybar energi av bioavfall från butikerna. När man producerar biogas av exempelvis bioavfall återanvänds avfallet på ett effektivt sätt och företaget kan använda det som energi i sin verksamhet”, säger chefen för Gasums försäljningschef i Finland, Jani Arala.

”Den biogasdrivna dragande lastbilen är ett bra tillskott till vår fordonspark: varutransporterna ger låga utsläpp och förarna uppskattar att den ger ifrån sig så lite ljud. Utifrån de erfarenheter vi har gjort hittills kan vi utöka vår gasdrivna fordonspark mycket snabbt”, konstaterar ägaren av det fordon som används av Lidl, transportföretaget Antiokia Oy:s vd Eeva Virtanen.

Stora utsläppsminskningar med flytande biogas

Med biogas som används i trafik kan man minska växthusgasutsläppen under bränslets livscykel med upp till 85 procent jämfört med traditionella bränslen. Med den LBG-drivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året. Ett ton koldioxidutsläpp motsvarar en körsträcka på cirka 7 500 kilometer med en dieseldriven kombibil, vilket skulle ta en från exempelvis Helsingfors till Paris och tillbaka.

”Med den nya biogasbilen kör man butiksleveranserna först från distributionscentret i Janakkala, Finland och senare främst från distributionscentret i Träskända. Vi är glada över att få tillgång till nya generationens utsläppssnåla transportfordon. Det här samarbetet stödjer våra satsningar på miljövänligt och effektivt utnyttjande av återvinningsavfall, säger Lidls projektchef Anna Liitiäinen.

Förnybar energi produceras exempelvis av matspill från hushåll och butiker, avloppsvatten och biflöden från industrin. Produktionen av biogas främjar även en cirkulär ekonomi eftersom det organiska material som uppstår som biprodukt vid produktionen kan användas som återvunnet gödsel på åkrarna.

”Distributionstrafik och tung trafik orsakar över en fjärdedel av utsläppen inom landsvägstrafiken i EU. En dragande lastbil ger beroende på storlek årliga utsläpp motsvarande cirka 40–50 personbilar. Med LBG kan man minska utsläppen betydligt. För att utsläppen från tung trafik ska kunna minskas behöver vi föregångare som Lidl”, säger Arala.

För närvarande investerar Gasum i byggandet av 50 nya gastankningsstationer för tung trafik som ska öppnas i början av 2020-talet i Finland, Sverige och Norge. Tankningsstationerna bidrar till att tung trafik kan drivas med utsläppssnål gas i de nordiska länderna.

 

Ytterligare information:

Jani Arala, enhetschef, försäljning, trafik, Gasum
tfn +358 44 054 8583, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Lidl Finland, Press och mediekontak,
tfn +358 9 234 56400, media(a)lidl.fi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv