Det finska miljöteknikföretaget Forchem övergår till LNG

Gasum har ingått ett avtal med miljöteknikföretaget Forchem Oy om att leverera flytande naturgas (LNG) till Forchems talloljedestilleri i Raumo, Finland. Gas erbjuder industrioperatörer ett utmärkt alternativ i deras strävan att uppnå sina utsläppsmål. Den första leveransen av LNG kommer att ske under september senare i år.

LNG kommer att levereras till Forchems produktionsanläggning med tankbilar från Gasums LNG-terminal i Björneborg, Finland. LNG-terminalen ligger ungefär 70 km från Forchem på den finska västkusten. När LNG tas emot kommer den återförgasas och därefter användas i Forchems produktionsprocess.

Forchems förser globala aktörer med produkter inom flera olika marknader. Forchems princip för produktion är hållbar utveckling och ett minimalt miljöavtryck.

“Vi är väldigt engagerade när det gäller användning av förnybara råmaterial för att producera miljövänliga produkter för flera olika användningsområden”, förklarar Risto Näsi, VD för Forchem. “Vi väljer LNG primärt för att det minimerar våra utsläpp, i synnerhet svavelutsläppen. Vi är även nyfikna på att utvärdera användning av flytande biogas (LBG) i framtiden, eftersom det skulle minska våra koldioxidutsläpp ytterligare”, avslutar han.

Kimmo Rahkamo, vice VD för Gasums naturgas- och LNG-verksamhet, bekräftar att LNG är det mest gångbara framtidsalternativet om man beaktar hållbarhet och miljövänlighet. “Gasum bygger ut sin försörjningskedja för LNG och LBG snabbt för att kunna tillgodose kundernas behov av efterlevnad av utsläppsreglerna. Att bygga LNG-infrastruktur idag kommer att möjliggöra användning av LBG imorgon”, förklarar han.

LNG är ett miljövänligt och mycket energieffektivt och mångsidigt bränsle som används för att ersätta användning av t.ex. petroleumbaserade bränslen inom industrin, sjöfartssektorn och sektorn för tunga vägtransporter. Att använda LNG hjälper till att skära ner utsläpp av partiklar betydligt, såväl som svaveldioxid, koldioxid och kväveoxid. Användning av LNG möjliggör även övergång till flytande biogas (LBG) utan behov av ytterligare investeringar.

Forchem är ett av de starkaste miljöteknikföretagen i Finland. Företagets produkter baseras på 100 år gammal finsk innovation och de är ett förnybart och hållbart alternativ för syntetiska och råoljebaserade bindemedel inom tillverkningsindustrin. Talloljebaserade produkter används exempelvis inom färg-, gummi-, klister- och bindemedelsindustrin såväl som inom foderindustrin, som är nära förbunden med livsmedelsindustrin. Tallolja kan även användas för att producera biobränsle.

 

Övrig information:
Kimmo Rahkamo, vice VD, naturgas och LNG, Gasum Oy
T. +358 40 749 3069,  kimmo.rahkamo@gasum.com

Risto Näsi, VD, Forchem
t. + 358 50 315 1585, risto.nasi(a)forchem.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. www.gasum.com/sv