Det nordiska nätverket för tankstationer med flytande gas växer – nu öppnas nästa station i Norrköping

Energiföretaget Gasum öppnar idag sin andra tankstation med flytande gas för tunga fordon i Sverige. Stationen, som ligger i Norrköping, är en del av Gasums plan att bygga ett nordiskt nätverk med 50 stationer med flytande gas för tunga fordon i tungt trafikerade områden under början av 2020-talet. Den första stationen i Sverige öppnade i Västerås i maj och i Finland finns det redan sex stationer.

Intresset för bränslealternativ till diesel blir allt mera populära i takt med att nya mål för minskade utsläpp införts nationellt i Sverige, såväl som internationellt av EU. Behovet av att minska koldioxidutsläppen snabbt inom vägtransportsektorn påverkar även tunga fordon. Tidigare i år beslutade EU att fastställa utsläppsnormer för nya tunga fordon för första gången. Enligt de nya reglerna måste de genomsnittliga CO2-utsläppen för nya tunga fordon vara 15 % lägre 2025 än 2019 och minst 30 % lägre till 2030. Sverige har även fastställt en nationell målsättning att minska CO2-utsläppen från inhemsk trafik med minst 70 % före 2030. I samband med detta ökar kundefterfrågan för miljövänliga produkter och tjänster i rask takt.

För att kunna hantera den växande efterfrågan på alternativa bränslen med låga utsläppsvärden, planerar Gasum att färdigställa ett nätverk av 50 tankstationer med flytande gas för tunga fordon under början av 2020-talet i Norden. Det nya nätverket av stationer betraktas som en nödvändighet i övergången till en renare framtid eftersom de tillhandahåller renare bränslen som flytande naturgas (LNG) såväl som flytande biogas (LBG) för tunga fordon. De nya stationerna kommer att byggas i tungt trafikerade områden. I Norrköping ligger stationen i närheten av E 4:an, vilket gör det enkelt för tunga fordon att ta sig dit och tanka. Gasum har sedan tidigare en tankstation med flytande gas för tunga fordon i Västerås och ytterligare sex stationer i Finland.

“Klimatförändringarna påverkar alla och vi måste lösa detta problem tillsammans. Baserat på marknadens efterfrågan bygger vi ett nätverk med tankstationer i Norden i nära samarbete med flera partners. Denna utveckling kommer att påskynda tillväxten av gasbaserade vägtransporter i Norden och samtidigt erbjuda logistikföretagen hållbara bränslealternativ som hjälper dem att uppnå sina miljömål. Som en extra bonus sparar de också in betydligt på sina bränslekostnader”, säger Mikael Antonsson, trafikansvarig, Gasum, Sverige.

På den nya stationen i Norrköping som invigs idag kan kunderna tanka tunga fordon med LNG eller LBG. Användning av LNG och LBG som bränsle minskar CO2-utsläppen och partikelutsläppen, vilket förbättrar den lokala luftkvaliteten. Genom att använda LNG kan CO2-utsläppen minskas med cirka 20 % jämfört med diesel och 85 % med LBG. Stationen i Norrköping, såväl som stationen i Västerås, har identifierats som en hållbar miljösatsning och har därför delfinansierats via regeringens klimatinvesteringsprogram Klimatklivet.

“Äntligen en station på hemmaplan! Vi ville uppdatera vår fordonsflotta och växla över från diesel till flytande gas eftersom den ekonomiska och miljömässiga vinningen är enormt stor för oss som logistikföretag. Tillsammans med Gasum har vi drivit igenom denna satsningen så att en station kunnat bli verklighet här i Norrköping", berättar Erik Alfredsson, VD, Alfredsson Transport AB.

”I och med kommunens långsiktiga miljösatsningar och beslutet att införa samordnad varudistribution som upphandlats med höga miljö- och kvalitetskrav har vi skapat förutsättningarna för Alfredsson att göra denna långsiktiga satsning”, säger Karin Jonsson, kommunalråd Norrköpings kommun.

Gasums två nya tankstationer är en utbyggnad av ett stationsnätverk som kommer att täcka stora delar av Norden. I slutet av sommaren expanderar Gasum sitt nätverk med LNG-/LBG-stationer i Jönköping och Örebro, följt av fler stationsöppningar senare under året. Utöver dessa stationer planerar Gasum och flera andra bränsleaktörer att bygga ut stationsnätverket ytterligare inom en snar framtid.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com