Elgiganten i samarbete med Gasum och Volvo för miljötransporter

Elgiganten, Gasum och Volvo Lastvagnar går nu in i en testperiod där Elgigantens transportsamarbetspartners ska köra de utgående transporterna från Elgigantens Nordiska Distributionscenter i Jönköping på flytande biogas.

Vid upphandlingen av Elgigantens nya transportavtal våren 2020 kommer kravställning vara att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel, där gas är ett alternativ. En bidragande faktor till detta är Gasums satsning på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med totalt 50 stationer till och med 2020, varav en skall vara placerad på Torsvik nära Elgigantens nordiska distributionscenter.

– Vi gläder oss att företrädare som Elgiganten går i bräschen för hållbara transporter. Med flytande gas finns det finns stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn , säger Mikael Antonsson, Country Manager Traffic på Gasum.

Biogas minskar CO2- och partikelutsläppen och bidrar till en cirkulär ekonomi

Elgiganten har valt Volvo Lastvagnar och Gasum som partners i den testperiod där Elgigantens transportsamarbetspartners testar att köra transporter från distributionscentret i Jönköping till olika butiker och hemkörningshubbar i Norden på flytande biogas.

–Testet med biogasdrivna transporter är viktigt för att vi ska kunna ta nästa steg och sänka utsläppen från långväga transporter och bidra till att nå EU-målen 2030, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Biogas utvinns av organiskt avfall och i tillverkningsprocessen bildas även ekologisk biogödsel, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att använda biogas istället för fossil diesel minskar utsläppen av partiklar och CO2.

Volvo Lastvagnars gasbilar kan drivas av 100% flytande biogas vilket ger en helt fossilfri transport. För de 70–100 ekipage som avgår från distributionscentret i Jönköping varje dygn till över 250 destinationer är förhoppningen att de samarbetsparters som är med i testet ser att gasbilar både sänker drivmedelskostnader och utsläppen utan att göra negativ påverkan på prestanda.

Första steget mot en renare framtid

Samarbetet kommer i nära samband med öppnandet av Gasums första tankstation för biogas i Västerås. Från Maj öppnar Gasum nya stationer varje månad fram till och med 2020. Då ska totalt 50 nya stationer finnas i Norden. 

-Varje vecka pratar vi med logistikköpare och transportföretag som vill köra mer miljövänligt samtidigt som de vill sänka sina drivmedelskostnader. Flytande gas uppfyller de villkoren, så nu när tillgängligheten ökar snabbt genom nya tankstationer kommer även efterfrågan öka, fortsätter Mikael.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director, Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Jessica Wallin Presskontakt Kommunikationsansvarig/PR Manager, Elgiganten
Tel. 070-359 36 36
​press@giganten.se 

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com/sv

Elgiganten är en av Sveriges ledande varuhuskedjor inom hemelektronik, vitvaror och kök och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. 2018 utsågs Elgiganten till ”Årets Butikskedja” vid handelsgalan Retail Award som arrangeras av Svensk Handel. Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har i dag närmare 3.200 anställda och 165 butiker och varuhus. Här ingår även våra Elgiganten Phone House-butikerna som du hittar i stadskärnor och gallerior över hela landet. 

Volvo Lastvagnar tillhandahåller heltäckande transportlösningar för professionella kunder med höga krav. Företaget erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar över hela världen. Våra kunder har tillgång till ett globalt nätverk med 2 100 återförsäljare och verkstäder i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 15 länder över hela världen. Under 2018 levererades fler än 127 000 Volvolastbilar över hela världen. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.