Energibolaget Gasum övergick till förnybar el i all sin verksamhet

Det nordiska energibolaget Gasum har övergått till att använda förnybar el i all sin verksamhet från ingången av 2018. All den el på 150 GWh som bolaget använder har producerats med nordisk vattenkraft. Gasum har i sitt ansvarsprogram förbundit sig att verka för att stävja klimatförändringen och att främja en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Gasum har använt förnybar el delvis redan från 2017, men övergick från ingången av 2018 att använda förnybar energi i all sin verksamhet. Elen har producerats med nordisk vattenkraft. En betydande del av den el som upphandlas hänför sig till bolagets produktion av flytande naturgas (LNG) i Risavika i Norge.

Stävjandet av klimatförändringen i fokus för ansvarsarbetet
 

”Satsningen på förnybar el var för oss strategiskt ett naturligt val. Vårt bolag fokuserar i sin verksamhet på att tillsammans med kunderna främja renare energilösningar. Vi har också förbundit oss till Energieffektivitetsavtalet, vars mål är att minska på användningen av energi,” säger Minna Tolonen, Environment and energy Manager vid Gasum.

Gasums energimarknadstjänster är expert på förnybar energi
 

För bolaget var köpet av förnybar el enkelt, eftersom Gasums energimarknadstjänster är expert på el inom marknaden för ursprungsgaranti och hjälper kunderna att köpa förnybar el.

”Köp av förnybar energi lyckas utan att existerande elavtal ändras, eftersom elens ursprung kan kontrolleras med ursprungsgarantier. För företag och aktörer är främjandet av förnybar el ett bra tillfälle att verkställa deras miljöansvar,” säger Portfolio manager Atte Pekkala vid Gasums energimarknadstjänster.

Gasums energimarknadstjänster hjälper företag att minska på sitt koldioxidavtryck genom att erbjuda dem också experttjänster i anslutning till utsläppshandel och lösningar i anslutning till kompensering av utsläpp.
 

Mer information:

Minna Tolonen, Environment and energy Manager, Gasum
tfn 050 911 2668, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Atte Pekkala, Portfolio Manager, Gasums energimarknadstjänster
tfn 040 631 0564, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. www.gasum.com.