Expanderande stationsnätverk i Norden - ny tankstation med flytande gas öppnas i Mariestad

Det nordiska nätverket av tankstationer för gas fortsätter att expandera i snabb takt i och med att det nordiska energibolaget Gasum öppnar en ny tankstation i Mariestad. Det är Gasums sjunde tankstation med flytande gas för tunga fordon i Sverige och Gasums första tankstation i Västra Götaland. Tankstationerna är en del av Gasums planerade nätverk med 50 tankstationer för tunga fordon i Norden i början av 2020-talet. Expansionen är ett svar på den ökande efterfrågan på renare bränslelösningar.

Den nya tankstationen som sätts i drift den 13 december kommer att vara en del av Gasums planerade stationsnätverket med flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Detta nätverk spelar en avgörande roll i övergången till en renare morgondag, eftersom LNG & LBG som bränsle kan sänka utsläppen för tunga fordon. De planerade stationerna byggs nära centrala trafiknav, vilket gör övergången till renare bränslelösningar enkel för logistikföretagen. Gasums nuvarande nätverk av tankstationer sträcker sig redan från Östersund till Kristianstad.

”Tankstationen i Mariestad är geografiskt viktig för våra transporter. Våra kunder ser ett stort värde i att använda LNG som bränsle, eftersom det minskar utsläppen betydligt. Just nu kör vi med en blandning av 50 procent biogas och 50 procent naturgas som vi köper in av Gasum,” säger Tommy Breman, VD på Tommy Bremans Åkeri AB. ”Vi har för närvarande en gasdriven lastbil och en annan är på väg, med hjälp av bidrag från klimatinvesteringsprogrammet Klimatklivet.”

Svenska logistikföretag investerar i en grönare framtid

Att minska koldioxidutsläppen, särskilt inom tunga vägtransporter, blir allt viktigare allteftersom kampen mot klimatförändringarna intensifieras. Tunga vägtransporter står för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i EU:s vägtransportsektor. LNG och LBG spelar en viktig roll i att minska procentandelen. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer.

I början av 2019 presenterade EU nya utsläppsnormer, som kräver att koldioxidutsläppen från nya tunga fordon ska vara 15 procent mindre år 2025 och 30 procent mindre från 2030. Samtidigt ökar efterfrågan på kostnadseffektiva alternativa bränslen med låga utsläpp, som LNG och LBG. Användning av LNG kan minska utsläppen av koldioxider med ca 20 procent jämfört med diesel, och med LBG är utsläppsminskningen ca 85 procent.

”Behovet av att minska utsläppen snabbt är mer påtagligt än någonsin, och ingen förbise effekterna av klimatförändringarna. Genom att investera i ett nordiskt stationsnätverk försöker vi på Gasum att tillhandahålla renare bränslelösningar för logistikföretagen. Varje ny station är ett steg mot vårt mål och jag gläder mig åt att miljövänliga val snabbt håller på att bli normen, inte undantaget,” säger Mikael Antonsson, Director Traffic Gasum, Sverige.

Alternativa bränslelösningar som LNG och LBG bidrar även till att minska utsläppen av partiklar, vilket har en positiv inverkan på den lokala luftkvaliteten. I Lidköping, i närheten av den nya tankstationen i Mariestad, producerar Gasum biogas som senare omvandlas till flytande LBG. Den lokalt producerade LBG:n kan användas på den nya tankstationen. Den ökande efterfrågan på LNG och LBG fungerar som en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle. Antalet Gasum-tankstationer i Sverige väntas öka till 12 stycken i början av 2020.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com


Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en koldioxidneutral framtid, till lands och till sjöss. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättining 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.