Första tankstationen med flytande gas i Norrland öppnar i Östersund

Gasum öppnar sin sjätte tankstation med flytande gas i Östersund den 14 november. Östersund blir den första tankstationen i Norrland med flytande gas. På stationen kommer även personbilar kunna tanka t bränsle med mindre koldioxidutsläpp: komprimerad biogas och naturgas. Den nya stationen är ett viktigt steg i att göra det möjligt för långväga transporter att använda gas från södra till norra Sverige samt att svara på efterfrågan på komprimerad gas inom många olika fordonssegment i regionen.  Gasum planerar att expandera det nordiska nätverket av tankstationer för gas till 50 stationer fram till början av 2020.

Den första tankstationen med flytande gas i Norrland har nu öppnat i Östersund. Genom att expandera nätverket med tankstationer i Sverige möjliggör Gasum långväga transporter på gas från söder till norr. Utöver tunga fordon kan även personbilar, distributionsfordon och bussar tanka komprimerad gas på stationen.

Tunga transporter spelar en nyckelroll i det nordiska logistiksystemet. Allteftersom transportvolymerna ökar kommer även utsläppen av koldioxid öka. Tunga transporter står för närvarande för upp till 30 procent av utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Europa. Enligt de nya utsläppsmål som EU infört tidigare i år ska utsläppen av koldioxid från tunga fordon minska med 30 procent fram till 2030. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer.

Gas är en bränslelösning med låga utsläpp för tunga och lätta transporter

För att nå de nationella och internationella målen för koldioxidutsläpp, måste utsläppen från transportsektorn minskas snabbt. Flytande naturgas (LNG) är en konkurrenskraftig bränslelösning för att minska utsläppen omedelbart, eftersom utsläppen av koldioxid under hela bränslets livscykel är 20 procent lägre jämfört med diesel. LNG spelar också en viktig roll i att möjliggöra övergången till förnybara bränslen. Samma gasinfrastruktur som byggs för LNG kan också användas för flytande biogas (LBG), vilket gör övergången till LBG enkel och kostnadseffektiv. Med LBG kan man minska koldioxidutsläppen med upp till 85 procent jämfört med diesel.

”Det finns en ökande efterfrågan bland logistikköpare och transportföretag på miljövänliga och kostnadseffektiva bränslelösningar. Flytande gas uppfyller dessa krav. Öppnandet av tankstationen i Östersund och utvecklingen av kommande stationer, innebär att det snart är möjligt att köra länga distanser i Sverige med flytande gas. Dessutom finns det redan ett betydande antal fordon som går på komprimerad gas i regionen och en stor efterfrågan på bränslelösningar med låga utsläpp i olika fordonssegment. Den här stationen är ett bra exempel på hur samma infrastruktur kan betjäna olika fordonssegment som tung trafik så väl som personbilar,” säger Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum.

För närvarande investerar Gasum ett eget nätverk av tankstationer för gas i Norden. I början av 2020-talet ska ett nätverk av 50 nya tankstationer för tunga fordon i Finland, Sverige och Norge finnas tillgängligt. Förutom den nya tankstationen i Östersund finns Gasums redan driftsatta tankstationer i Västerås, Norrköping, Örebro, Jönköping och Karlstad.

Gasum tankstationer för gas i Sverige >


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +46 72 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. www.gasum.com/sv