Gasum får investeringsstöd från Klimatklivet för ny biogasanläggning och fyra tankstationer

Gasum har fått investeringsstöd från Klimatklivet för en planerad ny biogasanläggning och fyra tankstationer för tunga fordon. Gasum strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn med hjälp av flytande biogas (LBG) och flytande naturgas (LNG). De nya projekten främjar utvecklingen av det nordiska gasekosystemet.

Den nya planerade biogasanläggningen stöds med 158 miljoner kronor från Klimatklivet och kommer ligga i Götene i Västra Götaland. Anläggningen kommer primärt använda gödsel som råvara och framställa flytande biogas (LBG). Ytterligare en produkt som produceras i Götene blir biogödsel, som till största delen är ekologiskt certifierat. 

“Idén till biogasanläggningen kom ursprungligen från den lokala jordbrukarföreningen Götene Biogas Ekonomisk Förening. Det är viktigt för oss på Gasum att vidareutveckla vår närvaro inom jordbrukssektorn. Vi ser fram emot samarbetet med den lokala jordbrukarföreningen. Den planerade anläggningen i Götene kommer att stärka vår produktionskapacitet, skapa lokala jobb och möjligheter för Gasum att bidra till de klimatmål som satts. Stödet från Klimatklivet, som administreras av Naturvårdsverket, är av stor vikt för Gasum och vi är mycket tacksamma för det,” säger Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sverige.

Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Gasum driver 13 biogasanläggningar i Sverige och Finland. Gasum ökar nu snabbt biogasvolymerna med nya. Alla biogasanläggningarna drivs enligt principerna för en cirkulär ekonomi.

Fyra nya tankstationer för tunga fordon stärker det nordiska nätverket av tankstationer

De fyra nya tankstationerna får stöd med 32 miljoner kronor från Klimatklivet och kommer ligga i Malmö, Halmstad samt östra och västra Göteborg. Enligt planerna ska stationerna tas i drift under 2020. Initiativet stödjer klimatinvesteringar för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. Tankstationernas geografiska placering har valts för att de ligger i tätt trafikerade områden. De nya stationerna blir en del av Gasums tankstationsnätverk med LBG och LNG för tunga fordon.

“Klimatklivet är ett avgörande stöd i vår resa mot ett koldioxidneutralt samhälle. Utan bidraget skulle vi inte kunna bygga de här nya stationerna i Sverige. Människor blir allt mer medvetna om fördelarna med gas i Sverige och nu är det dags att investera i rena energilösningar,” förklarar Mikael Antonsson, Director, Traffic, Gasum Sverige.  

Vägtransportsektorn spelar en central roll i att minska koldioxidutsläppen. För att nå utsläppsmålen som har satts upp av Sverige och EU måste det ske förändringar inom transportsektorn nu. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. I och med utvecklingen av Gasums nordiska nätverk av tankstationer blir mer miljövänliga alternativ allt mer tillgängliga och stödjer övergången till renare vägtransporter. I och med användningen av LBG kan koldioxidutsläppen minskas med cirka 85 procent jämfört med diesel och med 20 procent med LNG.


Ytterligare information:
Mikael Antonsson, Director, Traffic, Gasum Sverige
Tel. +46 72 454 33 82, mikael.antonsson@gasum.com

Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sverige
Tel. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv