Gasum förvärvar AGA:s Clean Energy och Nauticors Marine Bunkering verksamheter från Linde AG

Energibolaget Gasum förvärvar verksamheterna AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering från Linde AG. Förvärvet kommer att skapa nya förutsättningar för Gasum att stärka utvecklingen av den nordiska gasmarknaden. Det kommer skapa en ny plattform från vilken Gasum kan möta den ökade efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp från kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter. Affären kommer att öka tillgången till konkurrenskraftig naturgas och biogas, öka logistikkapaciteten för LNG och expandera Gasums nätverk av gastankstationer i norden. 

Gasum förvärvar AGA:s Clean Energy-verksamhet och Nauticors Marine Bunkering-verksamhet från den nuvarande ägaren, Linde AG. Verksamheterna har sammanlagt 35 anställda och en årlig omsättning på över 100 miljoner euro. I och med förvärvet kommer ett antal tillgångar att överföras till Gasum. Dessa innefattar en förvätskningsanläggning för LNG, två LNG-terminaler, två LNG-bunkerfartyg och 48 tankstationer i Sverige och Norge. Affären undertecknades den 13 november, 2019. Affären måste godkännas av relevanta konkurrensmyndigheter innan den kan genomföras. Avsikten är att kunna genomföra förvärvet under 2020. 

Detta förvärv kommer bidra till att uppfylla Gasums strategi; att utveckla den nordiska gasmarknaden och skapa en ny plattform med ett bredare utbud till deras kunder inom sjöfart, industri och transporter. Förvärvet främjar även Gasums tillväxtstrategi, vars syfte äratt erbjuda mer miljövänliga transportlösningar för tunga fordon på den nordiska marknaden.

”Förvärvet av AGA:s verksamheter Clean Energy och Nauticors Marine Bunkering är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgångentill en konkurrenskraftigenergiform med låga utsläpp, för att möta efterfrågan hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna. Vi är mycket glada över affären som utgör ett viktigt steg för vårt företagss arbete med att bygga ett nordiskt ekosystem för gas och svara på den ökande efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp,” säger Gasums vd Johanna Lamminen.

Förvärvet är ytterligare ett steg i genomförandet av Gasums strategi. Det stärker bolagets förmåga att tillhandahålla gaslösningar, på fler orter, för fler kundsegment.


För ytterligare information, kontakta:
Johanna Lamminen, Chief Executive Officer, Gasum
Telefon: +358 20 44 78 661 (Henna Walker, ledningsassistent)

Olga Väisänen, Vice President, Communications, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, olga.vaisanen(a)gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Gasum ägs av finska staten.