Gasum och Caverion inleder samarbete inom övervakning och underhåll av gastankstationer i Sverige, Finland och Norge

Energibolaget Gasum och Caverion har avtalat om partnerskap i anslutning till övervakning och underhåll av Gasums tankstationer för tunga och lätta gasfordon. Samarbetet inleds till en början i Finland och Sverige samt utvidgas senare i år till Norge.

Caverion sköter servicen och underhållet av gastankstationerna i Finland, Sverige och Norge. Caverion svarar också för gastankstationernas kontrolltjänster, distanskontroll och för helpdesk-tjänster som gäller teknik 24/7. För den tekniska servicen och det tekniska underhållet i södra Finland samt för tekniska tjänster inom specialkunnande som gäller gas svarar huvudsakligen Gasum Tekniikka Oy.

”Vi bygger en nordisk gasmarknad och ökar tillgången på gas inom olika kundsegment. Det är bra att inleda samarbetet med partnern Caverion, som verkar i de nordiska länderna. Användningen av gas i trafik ökar för närvarande i alla fordonskategorier. Vi bygger nya gastankstationer och utvidgar under de närmaste åren nätverket i Finland, Sverige och Norge med totalt 50 stationer för tung trafik. De nya tankstationerna placeras med tanke på logistikfunktioner vid centrala knutpunkter, vilket stödjer trafik i Norden med miljövänlig gas”, säger Ari Suomilammi, direktör för Circular Economy Finland, Gasum.

”Vi är glada över det nya samarbetet, som gör att vi kan betjäna våra kunder i Finland, Sverige och Norge med ett enhetligt och övergripande servicekoncept med lokala krafter. Målet med ett koldioxidneutralt samhälle kräver rikligt med åtgärder och vi deltar i att skapa möjligheter till trafik med lägre utsläpp”, säger Thomas Hietto, direktör för Services Businesses Unit, Caverion.

Man räknar med att gasbilismen under de närmaste åren ökar betydligt. År 2018 hade i Finland registrerats cirka 6 300 gasdrivna bilar. Enligt Energi- och klimatstrategin 2030 borde Finland 2030 ha åtminstone 50 000 gasdrivna personbilar. De nuvarande gasdrivna långtradarna uppfyller redan idag kommande utsläppsmål, sålunda är gas ett utmärkt sätt att minska också på den tunga trafikens utsläpp. Nya gastankstationer byggs med ett snabbt tidsschema i alla nordiska länder.
 

Mer information:

Kirsi Hemmilä, kommunikationschef, Caverion Suomi Oy, tfn 050 390 0941, kirsi.hemmila(at)caverion.com

Ari Suomilammi, direktör, Circular Economy Finland, Gasum Oy, tfn 0400 65 3351, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Caverion bidrar med smarta tekniska lösningar och tjänster för fastigheter, industriprocesser och infrastruktur. Vårt unika tjänsteutbud omfattar hela livscykeln: planering, byggande och underhåll. Vår vision är att vara förstahandsvalet när omvärlden för våra kunder, medarbetare, partner och investerare digitaliseras. År 2017 omsatte vi cirka 2,3 miljarder euro. Caverion har cirka 16 000 medarbetare i 11 länder i norra, centrala och östra Europa. Caverions aktie är noterad på Nasdaq Helsingfors. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt genom återvinning av näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som också betjänar tungt materiel. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. Gasum erbjuder de mest omfattande experttjänsterna och lösningarna för energimarknaden. www.gasum.com Twitter: @GasumOy