Gasum välkomnar Biogasmarknadsutredningens förslag

Huvuddragen i Biogasmarknadsutredningens förslag, som idag överlämnades till regeringen, skulle säkerställa att den biogas som produceras i Sverige får konkurrensmässiga förutsättningar och att efterfrågan på biogas fortsätter öka. Den bedömningen gör energibolaget Gasum med totalt 13 produktionsanläggningar i Norden.

Biogasproducenter i Sverige har under lång tid upplevt snedvridna konkurrensförhållanden, och därmed lönsamhetsproblem, gentemot Danmark där producenter åtnjuter ett omfattande produktionsstöd. Samtidigt har den ökade mängden biogas som importeras från Danmark varit positiv då användningen av biogas i Sverige närmare dubblerats till 3,7 TWh, vilket bidrar till minskade klimat- och miljöutsläpp.

Utredningens förslag att införa ett robust produktionsstöd, i kombination med att bibehålla nuvarande skattebefrielse på biogasen, skulle innebära att konkurrensförhållandena blir jämnare i relation till vårt grannland samtidigt som efterfrågan på gasen kan fortsätta öka. Gasum välkomnar därför huvuddragen i de förslag som Biogasmarknadsutredningen presenterade för energiminister Anders Ygeman idag.

”Om Biogasmarknadsutredningens förslag blir verklighet innebär detta att vi kan gå vidare med de investeringar i svensk biogas som vi tidigare tillkännagett. Vi kommer både öka produktionen i befintliga produktionsanläggningar, bygga nya, samt investera i förvätskningsmoduler vilket innebär större volymer med flytande biogas som kan användas inom de sektorer där den gör störst klimat- och miljönytta,” säger Marcus Hansson, Head of Public Affairs på Gasum.

Gasum är både producent och leverantör av gas. En ökad användning av gas är viktig för att nå uppsatta klimatmål men också för att minska miljö- och hälsofarliga utsläpp – exempelvis kväveoxider – som idag uppstår inom tungtrafiken och sjöfarten. Biogas kan framställas av en mängd råvaror och är ett mycket gott exempel på cirkulär ekonomi. När biogas produceras uppstår dessutom ytterligare en produkt i form av biogödsel som går tillbaka till jordbruket och ersätter konstgödsel.

”Sverige har lyckats minska sina klimatutsläpp med 27 procent sedan 1990, vilket är en imponerande bedrift. Men utsläppen förblir höga inom tungtrafik, tillverkningsindustrin och sjöfarten där det finns få alternativ – det är just inom dessa sektorer som alltfler åkerier, industriföretag och rederier nu går över till gas. Detta är goda nyheter för både klimat och miljö,” säger Marcus Hansson.

På den tunga fordonssidan är intresset för flytande gas särskilt stort där Volvo Lastvagnar, Scania och Iveco tagit fram populära modeller. Gasum bygger därför ett heltäckande nordiskt nätverk med 50 tankstationer. Sedan i somras har åtta stationer tagits i bruk i Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Mariestad, Norrköping, Västerås, Örebro och Östersund. Efter årsskiftet invigs stationer i Umeå, Kalmar och därefter i Stockholm och Helsingborg.


För ytterligare information, kontakta:

Marcus Hansson, Head of Public Affaris, Sweden & Norway
Tel. +4672 213 63 25, marcus.hansson@gasum.com


Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en koldioxidneutral framtid, till lands och till sjöss. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.