Valio först i Finland med att introducera biogasdriven långtradare för mjölkleveranser – tankad med biogas som producerats av restprodukter

Valio och Gasum inleder ett samarbete när Valio, i februari 2019, introducerar en dragbil driven med flytande biogas (LBG), vid hämtning av Valio Luomu™-mjölk. Anskaffningen av ett biogasdrivet fordon utgör en del av Valios mål att göra produktionskedjan för mjölk helt koldioxidneutral. Valio verkställer den cirkulära ekonomin i praktiken genom att överlåta restprodukter från mjölkproduktionsprocessen för tillverkning av biogas.

10 procent av all Valio Luomu™-mjölk kommer från februari att samlas in med en biogasdriven Volvo LBG 460. Valio har som mål att göra sin mjölkkedja koldioxidneutral och driftsättningen av ett biogasdrivet fordon är ett betydande steg närmare målet. Den biogasdrivna dragbilen kommer att trafikera i södra Finland. Utöver ekologisk mjölk kommer den även att hämta basmjölk hos Valios producenter.

”Den nya dragbilen är det första gasdrivna fordonet av den tunga klassen i Finland som är avsett för mjölkdistribution. Jag är glad och stolt över att den som köper Valio Luomu™-produkter nu gör ett ännu mer miljövänligt val vid köp av Valio Luomu™-mjölk”, säger Mirva Tollet, kategorichef hos Valio.

När biogas används i trafik kan man minska de växthusutsläpp som uppstår under bränslets livscykel med upp till 85 procent. Av alla trafikbaserade utsläpp i Finland kommer 40 procent från tung trafik och därför behöver utsläppen minska inom företagens transportlogistik. En enskild dragbil motsvarar i årliga utsläpp, beroende på storleksklass, cirka 40–50 personbilar. Valios mål är att maximera körtiden för den nya gasdrivna dragbilen, så att också minskningen av utsläppen får maximal effekt.

”Det är föredömligt att Valio utnyttjar miljövänlig biogas som produceras av bioavfall och därigenom minskar utsläppen i sin transportlogistik. Att delta i produktionen av förnybar biogas är cirkulär ekonomi av bästa slag, eftersom vi därigenom effektivt kan utnyttja bioavfall. För att vi ska kunna minska på trafikens utsläpp, behöver vi sådana föregångare som Valio”, säger Juha-Matti Koskinen, försäljningschef hos Gasum.

Gasum och Valio producerar i samarbete förnybar biogas av Valios restprodukter. Återvinning av de restprodukter som blir över inom produktionsprocessen resulterar i en cirkulär ekonomi, eftersom de organiska ämnen som uppstår vid produktionen av biogas dessutom kan återanvändas som gödsel.

”Vid våra processer uppstår avfallsprodukter som lämpar sig bra för produktion av biogas. Vi levererar alltså råvaran till Gasum som tillverkar LBG, som vi sedan tankar. Vi har också andra biogasdrivna fordon, t.ex. en distributionsbil och tjänstebilar för personalen. Minskningen av koldioxidavtrycket inom logistiken är betydande eftersom målet är en helt koldioxidneutral mjölkkedja samtidigt som antalet körkilometer är stort vid produkttransporter”, säger Petteri Tahvanainen, utvecklingschef hos Valio.

Valio överväger att utöka med fler nya gasdrivna fordon i framtiden, där vikten av ett biogasdistributionsnät för tunga fordon spelar en avgörande roll. Gasum skapar möjligheter för den tunga trafiken att minska utsläppen i de nordiska länderna. För närvarande investerar Gasum i Finland, Sverige och Norge i uppbyggandet av 50 gastankstationer för tung trafik före ingången av 2020-talet.

Mer information:

Juha-Matti Koskinen, försäljningschef, tung trafik, Gasum
tfn 040 768 7188, juha-matti.koskinen(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv