Världens första LNG-isbrytare Polaris bunkrade i Björneborg och Torneå

Världens första LNG-isbrytare Polaris tankade LNG (Liquefied Natural Gas) i januari i LNG-importterminalen i Björneborg och i februari första gången flytande naturgas i Manga LNG-terminalen i Röyttä hamn i Torneå. Polaris är världens första LNG-drivna isbrytare. Den kommersiella användningen av importterminalen i Torneå börjar i år.

Gas- och bränslemarknaden i norra Finland blir mångsidigare, då den kommersiella användningen av importterminalen i Torneå börjar i år. Tillgången på LNG är en viktig konkurrensfaktor för områdets nuvarande industri och Torneå hamn. Terminalen är avsedd för industrins samt sjö- och landsvägstrafikens behov.  

”LNG lämpar sig utmärkt för sjötrafik, eftersom den är ett utmärkt alternativ för att ersätta olja och miljövänlighet är en av dess starka sidor. Vi har levererat LNG redan till hamnarna i norr, bl.a. till Luleå, Kemi och Uleåborg. Polaris är det första fartyget som bunkrade i Torneå. Den kommersiella användningen av Manga LNG-terminalen i Torneå stärker Gasums leveranskedja av LNG för industrin och sjötrafiken i norra Finland och Sverige, säger Tommy Mattila, direktör för marknadsföring och försäljning av Gasums naturgas och LNG.

LNG är det mest miljövänliga bränslet inom sjötrafik. LNG uppfyller kraven i svaveldirektivet för sjötrafik och också framtida striktare utsläppsbegränsningar. LNG innehåller inte svavel och vid förbränning producerar den 87 % mindre kväveoxider. Den minskning av koldioxidutsläppet som inom sjöfarten uppnåtts vid användning är minst 9 % jämfört med diesel för sjöfart. Dessutom är utsläppen av småpartiklar obefintliga. Med LNG kan man ersätta användningen av oljebaserade bränslen också inom industrin, energiproduktionen och den tunga landsvägstrafiken. Användningen av LNG möjliggör övergång till användning av flytande biogas (LBG) utan tilläggs­investeringar

Gasum har en LNG-produktionsanläggning och -terminal i Risavika i Norge, LNG-terminaler i Øra i Norge, i Lysekil i Sverige och i Björneborg. Gasum deltar i Manga LNG-terminalen i Torneå tillsammans med Outokumpu Oyj, SSAB Europe Oy och EPV Energia Ab.

 

Mer information:

Tommy Mattila, direktör, naturgas och LNG, försäljning och marknadsföring, Gasum
Tfn +358 40 5819 247, fornamn.efternamn(a)gasum.com


Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss www.gasum.com/sv.

*Tornio terminal and Polaris icebreaker photo: Studio Timo Heikkala Oy. Rights: Arctia Ltd, Business Finland, Gasum Ltd, Finnish Transport Infrastructure Agency.