Det sker ändringar i Gasum-koncernens ledningsgrupp. Jouni Haikarainen, chef för affärsenheten Portfolio management och trading, går vidare mot nya utmaningar som vd för Lahti Energia. Jouni Haikarainen är kvar på Gasum fram till mitten av juni, 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Olga Väisänen, Vice President, Communications, Gasum Oy
Telefon. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv