Gasfordon ger PostNord konkurrensfördel i Finland

PostNord använder biogasfordon för temperaturkontrollerade transporter i Finland. Företaget har satt upp ambitiösa miljömål och gas spelar en viktig roll i att nå dem.

PostNord använder biogasfordon för temperaturkontrollerade transporter i Finland. Företaget har satt upp ambitiösa miljömål och gas spelar en viktig roll i att nå dem. Hållbarhet är också en konkurrensfaktor för företaget.

PostNord har tillhandahållit krävande specialtransporter inom hälso- och sjukvård i Finland sedan 2019. Dessa viktiga och känsliga leveranser tas till sina destinationer i Helsingforsregionen på ett tillförlitligt sätt med gasdrivna fordon. Den moderna tekniken för temperaturkontroll i fordonen ser till att de håller en konstant temperatur oavsett väder, från värmebölja till minusgrader. PostNord introducerade främst biogasdrivna fordon i sin fordonspark av miljö- och hållbarhetsskäl.

”Miljöfrågor kommer allt oftare upp under förhandlingar med kunder, och det är någon som måste stå på allas dagordning. Klimatförändringen är på riktigt och ett allvarligt problem. Vi vill göra vår del för att se till att vi inte orsakar onödig belastning på miljön,” säger Johanna Starck, vd på PostNord, om företagets val av biogas.

PostNords kunder och anställda är intresserade av hållbarhet: logistik och transporters klimatpåverkan har på kort tid blivit ett återkommande ämne kring förhandlingsbordet.

Minska de totala utsläppen med 40 procent

PostNord har redan en lång historia av ambitiösa klimatmål. ”Vi vill vara en föregångare inom hållbar utveckling i Norden. Redan 2009 satte vi upp målet om att minska våra totala utsläpp från transporter med 40 procent fram till 2020,” säger Starck.

Många konkreta åtgärder har redan vidtagits. PostNords utsläpp per paket är nu endast hälften av vad de var för tio år sedan, men antalet levererade paket ökar. Det är därför vi behöver god praxis för att målen ska kunna nås.

Biogas rankat som nummer ett i utvärderingar

PostNords stränga mål innebär att företaget tar miljöansvar i alla steg. Alltifrån bränslen till belysning på terminalerna har utvärderats. Åtgärdernas effekter rapporteras och övervakas på den nivå som krävs enligt miljöledningscertifieringen enligt standarden ISO 1400 som PostNord har beviljats.

Det var därför logiskt att miljöpåverkan av de tillgängliga valen utvärderades noggrant när företaget bestämde sig för att köpa in fordon som var lämpliga för specialtransporter för hälso- och sjukvården. ”Biogas visade sig vara det mest miljövänliga bränslet för den här typen av leveranser,” säger Johanna Starck.

Hållbarhet viktigt även för kunderna

Biogasfordonen används för att transportera produkter för hälso- och välbefinnandeföretaget Oriola. Oriola har också märkt att kunderna är intresserade av hur hållbara transporterna är. ”Vårt mål är att minska utsläppen från transporter. Hur viktigt detta är för våra kunder inom läkemedelsindustrin är också tydligt i ljuset av den analys av intressenter inom hållbarhet som vi gjorde förra året” säger Katja Tolkki, hållbarhetschef på Oriola.

Förarna nöjda med gasdrivna fordon

Varje gasdrivet fordon körs 150–200 km per dag. Den nya energikällan har dock inte så stor inverkan på förarnas arbete. ”Våra förare har varit mycket nöjda med de gasdrivna fordonen. Den enda gången man märker en skillnad jämfört med andra fordon är när man tankar,” säger Johanna Starck.

Starck är också nöjd med nätverket av tankstationer för gas i Helsingforsregionen. Det har växt i snabb takt och det finns stationer i alla riktningar, så de gasdrivna fordonen behöver inte köra långa omvägar för att tanka.

Fler gasdrivna fordon på kommande

Norden visar på många sätt vägen för resten av världen när det gäller miljöfrågor, och PostNord är fast beslutna om att behålla en framåtblickande roll. I Sverige använder företaget många lätta, hållbara lösningar, alltifrån elbilar till stadscyklar. I Finland är gasdrivna fordon ett viktigt bidrag mot att nå miljömålen. PostNord är också beredda att öka antalet gasdrivna fordon. När man en gång har nått miljömålen är det dags att blicka mot framtiden och bestämma nästa steg.

”Miljöfrågor får allt större betydelse och vi har antagit utmaningen. Framöver kommer vi att fokusera allt mer på miljövänliga fordon och bränslen,” sammanfattar Starck.

 

For more information please contact:

Jani Arala, Senior Manager, Sales, Road Fuels, Gasum
Phone: +358 44 054 8583, firstname.surname(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.