Gasum expanderar den nordiska gasinfrastrukturen - binder samman Nordens största hamn med en ny tankstation för tunga transporter

Den nordiska gasinfrastrukturen expanderar i Sverige i och med att Gasum öppnar en ny tankstation i Tuve i Göteborg. På den nya stationen kan tunga fordon tanka flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG), bränslen som ger låga utsläpp. Tankstationen, som utvecklats i samarbete med Volvo, är ett bidrag till övergången till renare energikällor inom vägtransportsektorn.

Energibolaget Gasum öppnar en ny tankstation i Tuve i Göteborg. Den nya stationen ligger i ett stort nav för tunga transporter nära Volvos lastbilsfabrik och i närheten av Göteborgs hamn. Invigningen av den nya tankstationen kommer att ske online den 3 september, med Martin Lundstedt, vd och koncernchef för AB Volvo, och Johanna Lamminen, vd för Gasum, som talare.

“Landlogistik har en viktig roll i att minska utsläppen. Gas är erkänt inom transportsektorn som ett kostnadseffektivt bränsle som ger låga utsläpp, och vår strävan är att snabbt tillgängliggöra på den nordiska marknaden. Det nordiska gasekosystemet utvecklas snabbt. Vi investerar i ett nätverket av tankstationer liksom i hela värdekedjan för gas och produktion av biogas. Alla dessa behövs för att säkra en tillförlitlig försörjning och tillgång på gas för att möta efterfrågan på marknaden”, säger Johanna Lamminen, vd på Gasum.

Gas håller snabbt på att bli ett föredraget bränsle inom transportsektorn globalt. LNG-fartyg håller på att bli förstahandsvalet inom sjöfarten och åtskilliga länder ger incitament till övergången från diesel till gas inom vägtransportsektorn. Därför ökar efterfrågan på ett omfattande tankstationsnätverk stadigt. Stationen i Tuve är en del av Gasums nordiska nätverk av tankstationer och har byggts i partnerskap med Volvo, som utvecklar och tillverkar LNG-lastbilar.

”Idag är lastbilar som går på flytande gas det mest kommersiellt hållbara alternativet till vanlig diesel för tunga  transporter i Europa. I och med det växande gasnätet i Norden är det nu möjligt för många av våra kunder att övergå till mer hållbara logistiklösningar med våra lastbilar som går på flytande gas. Inom vår egen verksamhet kan vi transportera Volvo-lastbilar från Umeå till Tuve i en hållbar logistikkedja, där biogas är en viktigt komponent”, förklarar Martin Lundstedt, vd och koncernchef på AB Volvo.

Tankstationen, som ligger nära Göteborgs hamn, skapar ytterligare möjligheter för tunga transporter som kör från hamnen att övergå till renare energi. Idag finns det redan över 170 LNG-lastbilar i drift i Sverige och antalet ökar snabbt i takt med att tankstationsnätverket och olika incitament för bränslelösningar som ger låga utsläpp ökar.

”Vi är glada över att samarbeta med ett branschledande bolag som Volvo Lastvagnar i att utveckla den nya stationen i Tuve. Den nya stationen ligger nära Nordens största hamn där stora mängder import- och exporttrafik passerar varje dag. Nu kan vi erbjuda logistikbolagen som är verksamma i Göteborgs hamn ett enkelt sätt att minska utsläppen, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Gasum i Sverige.

Klimatmål driver efterfrågan på bränslen som ger låga utsläpp

Övergången till renare energi accelererar i och med att Sverige aktivt verkar för nationella och EU:s klimatmål. Enligt nya EU-bestämmelser måste koldioxidutsläppen för nya tunga fordon vara 15 procent lägre 2025 än 2019. Framåt måste utsläppen 2030 vara minst 30 procent lägre, vilket gör LNG och LBG till mycket attraktiva bränslelösningar för logistikföretag.

”Att använda renare bränslelösningar är en viktig del av Sandahls miljöstrategiska arbete. De nya tankstationerna är viktiga eftersom de gör att vi kan minska våra utsläpp och uppfylla kundernas krav på logistikkedjor med låga utsläpp. Jag är glad över att vi kan använda lastbilar som drivs med LBG,” säger Johan Ebefors, vd på Sandahls Goods and Parcel.

Att övergå till gas är en konkurrenskraftig lösning för omedelbar minskning av växthusgasutsläppen. Genom användning av LNG kan koldioxidutsläppen minskas med cirka 20 procent jämfört med konventionell diesel och med LBG är minskningen så mycket som 90 procent.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Germany. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.