Gasum ingår ett samarbete med leverantören av hållbara transportlösningar Samskip

Gasum har ingått ett samarbete med Samskip, ett shippingföretag baserat i Rotterdam. Företaget äger två fartyg med enbränslemotor, Samskip Kvitbjorn och Samskip Kvitnos, som helt drivs av flytande naturgas (LNG).

Partnerskapet med Gasum gör att Samskip kan bunkra LNG i Risavika, Norge. Eftersom Gasums LNG-anläggning ligger endast 200 meter från kajen kan fräsch och kall LNG bunkras snabbt och säkert direkt från anläggningen via en lastarm. Gasum stöder också Samskips dörr-till-dörr-logistik på land och till havs.

”Bunkring av LNG i Risavika är en utmärkt tillgång för oss och ett betydande tillskott till vårt bunkringsnätverk. Vi ser fram emot att utveckla vårt förhållande för att uppnå ytterligare fördelar med Gasums produkter och tjänster”, säger Samskips vd Kari-Pekka Laaksonen.

Samskip Kvitbjorn och Samskip Kvitnos bedriver linjesjöfart mellan Rotterdam och Norge och reser hela vägen till Europas nordligaste stad, Hammerfest. De är oceangående högkapacitetsfartyg och går en regelbunden rutt med fasta tidtabeller.

Fartygen är utrustade med enbränslemotorer för LNG från Rolls Royce. Att använda enbränslemotorer är fortfarande relativt ovanligt, och tack vare den progressiva tekniken har fartygen nominerats till flera utmärkelser, närmare bestämt Next Generation Ship Award och GREEN4SEA Technology Award.

”Partnerskapet med Samskip är goda nyheter för oss! Vi är stolta över att vara en del av en större förändring inom sjöfartsindustrin och över att dessa högpresterande fartyg tankar LNG precis utanför Gasums kontorsfönster”, säger Gasums Jacob Granqvist, försäljningschef för Maritime. ”Jag gläder mig också över att lastningen i Norge bekräftar vår konkurrenskraft i den nordeuropeiska LNG-miljön”.

Genom att använda flytande naturgas som marint bränsle minskar man utsläppen betydligt jämfört med konventionella bränslen, som exempelvis tung eldningsolja. Användning av LNG förbättrar den lokala luftkvaliteten och minskar växthusgasutsläppen (GHG) med upp till 20 procent jämfört med konventionella bränslen. LNG är det mest miljövänliga fossila fartygsbränslet och uppfyller både nuvarande och långsiktiga miljökrav som satts upp av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv