Gasum öppnar sin första biogasanläggning för flytande biogas i Åbo ─ en cirkulär ekonomi blir verklighet i Åboregionen

Gasum strävar efter att aktivt utöka produktionskapaciteten för biogas genom att bygga ut och effektivisera de befintliga biogasanläggningarna samt utöka anskaffningen. Invigningen av biogasanläggningen i Åbo har hållits den 12 November. Det är Finlands första biogasanläggning som producerar flytande biogas för trafiken, industrin och sjötrafiken.

Finlands första biogasanläggning som producerar flytande biogas invigdes

Den omfattande expansionen och moderniseringen av Gasums biogasanläggning i finska Toppå, Åbo är nu färdig. Invigningen av biogasanläggningen hölls idag och den kommersiella användningen inleddes. Utbyggnaden av biogasanläggningen i Åbo ingick i finska regeringens spetsprojekt Bioekonomi och rena lösningar. Målet med projektet är att på ett hållbart sätt utöka andelen förnybar energi av den energi som används i Finland särskilt genom att utöka utbudet.

På anläggningen hanteras årligen cirka 110 000 ton biomassa och det produceras cirka 60 GWh flytande biogas (LBG) per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för 125 tunga fordon eller 5 000 personbilar. På anläggningen produceras även cirka 4 000 ton återvunna näringsämnen av ammoniakvatten. Biogasanläggningen i Åbo bidrar till en cirkulär ekonomi och utvecklingen av gasmarknaden i regionen.

”Vi är ett av få företag i de nordiska länderna som kan erbjuda produktion och distribution av biogas i industriell skala. Vi investerar fortlöpande i nya biogasanläggningar och ökar prestandan hos de befintliga biogasanläggningarna. Efterfrågan på biogas ökar inom alla segment och vi söker ständigt efter nya möjligheter att utöka produktionskapaciteten. Vi investerar i utvecklingen av våra anläggningar för att kunna ta den cirkulära ekonomin ännu längre. Även efterfrågan på återvunna näringsämnen utvecklas på olika områden inom industrin. Vår anläggning i Åbo är ett utmärkt exempel på hur en cirkulär ekonomi blir verklighet,” säger Johan Grön, Vice President Biogas, Gasum.

Gasum utökar produktionskapaciteten genom att utveckla de befintliga biogasanläggningarna, bygga nya anläggningar och utöka anskaffningen av biogas från sina partner. Bolaget strävar efter kostnadseffektivitet i biogasproduktionen och användning av nya råvaror som är lämpliga för biogasproduktion.

Flera biogasanläggningsprojekt i Finland och Sverige

Gasum köpte i november en biogasanläggning i Skövde med en årlig produktionskapacitet på hela 40 GWh. Gasum har även gjort upp en grundplan och påbörjat tillståndsansökningar för utbyggnad av biogasanläggningarna i Kuopio, Uleåborg och Kouvola i Finland. Biogasanläggningen i Lojo, omlastningsstationen för bioavfall i Vinikby i Vanda, Finland och biogasanläggningen i Nymölla i Sverige blir klara i början av år 2021. Gasum kommer även att bygga en ny industriell biogasanläggning av industriell storlek på 120 GWh i Götene fram till år 2022.

Gasum behandlar i sitt nätverk av biogasanläggningar cirka 800 000 ton biomassa per år och producerar sammanlagt cirka 740 000 ton biogödsel per år i Finland och Sverige. Biogas är en helt förnybar energikälla som kan produceras av många typer av biologiskt nedbrytbara avfall. Användningen av biogas som trafikbränsle kan bidra till att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 90 procent jämfört med fossil diesel. Gasum har nu 15 biogasanläggningar i Finland och Sverige och bolaget är en av de största producenterna av biogas i Norden. Gasum kommer att kunna tillgängliggöra 4 TWh biogas genom sin egen och samarbetspartnernas produktion år 2024.

Ytterligare information:
Johan Grön, Vice President, biogas, Gasum

tfn +358 40 546 41 86, johan.gron@gasum.com

Ari Suomilammi, chef, biogas, cirkulär ekonomi Finland, Gasum
tfn +358 40 065 33 51, ari.suomilammi@gasum.com 

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.