Gasum öppnar sin första tankstation för flytande gas i Kronobergs län i Ljungby

Idag har Gasum öppnat sin elfte tankstation i Sverige. Stationen i Ljungby är den första med flytande gas i Kronobergs län och blir en tankstation för tunga fordon. Den är en del av Gasums planer på att bygga ett nätverk med 50 tankstationer för tunga fordon i Norden fram till början av 2020-talet.

Gasums nya station i Ljungby erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon. Stationen ligger i ett logistiskt nav, vilket innebär att det redan finns en stor befintlig kundbas i området.

Eftersom Ljungby ligger i korsningen mellan E4 och Rv 25 betjänar stationen Gasums kunder på båda vägarna. Stationen är placerad invid E4:an, som går längs Bottniska viken från Haparanda vid finska gränsen till Gävle och vidare ner genom Sverige till Helsingborg vid danska gränsen. Rv 25 ligger också nära stationen. Rv 25 är en länk mellan öst och väst, som går genom Sverige mellan Kalmar och Halmstad.

”Vi är väldigt glada över att finnas i Ljungby. Att möjliggöra rena varutransporter på vägarna i Norden genom att ersätta diesel med bränslelösningar med låga utsläpp som exempelvis flytande gas blir allt viktigare. Eftersom de flesta av våra kunder har verksamhet i hela Sverige är stationen i Ljungby ett välkommet tillskott till nätverket av tankstationer även för dem. Intresset för gas som bränslelösning ökar stadigt och tack vare statliga klimatsubventioner som exempelvis Klimatklivet är nu över 800 gasdrivna lastbilar på väg ut på de svenska vägarna. Den nya stationen är ett steg på vägen mot vårt mål att bygga ett nätverk av 50 tankstationer i Norden fram till början av 2020-talet”, säger Mikael Antonsson, Director of Traffic, Sweden, Gasum.

Enligt de nya utsläppsmålen som EU införde 2019 ska utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskas med 30 procent fram till 2030. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser gör snabbt flytande gas till en bra lösning eftersom det redan finns tillgängligt och uppfyller kraven på minskade utsläpp.

Ljungby förlänger Gasums nätverk i södra Sverige till Kronobergs län

Stationen i Ljungby är det senaste tillskottet till Gasums nätverk i södra Sverige, där biogasproduktionen redan är väl etablerad. I februari öppnade Gasum en tankstation i Kalmar, som ligger öster om Ljungby. 100 km söder om Ljungby bygger Gasum också en biogasanläggning i anslutning till Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla i Kristianstad, där Gasum redan har en tankstation.

Småländska bränslen i Ljungby erbjuder komprimerad gas för distribution och passagerarfordon på samma plats där Gasum nu har byggt en tankstation med flytande gas för tunga fordon.

”Vi värdesätter vårt samarbete med Gasum för att möjliggöra den första stationen med flytande gas i Kronobergs län på vår anläggning. Genom att lägga till Gasums kapacitet inom flytande gas kommer anläggningen att bli en viktig tankplats i området. Vi har bra kontakt med lokala åkare, vilket är gynnsamt för alla parter”, säger Stefan Hermansson, vd på Småländska bränslen

I och med att man försöker nå EU:s utsläppsmål och nationella utsläppsmål blir LBG och LNG mycket attraktiva bränslealternativ. Genom att använda LBG kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel. Med LNG blir växthusgasutsläppen över 20 procent lägre än med diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv