Inbjudan till samråd i Borlänge

Gasum AB har för avsikt att uppföra en ny biogasanläggning söder om Fågelmyra i Borlänge kommun och inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för verksamheten.

I Borlänge planerar Gasum att producera flytande biogas (LBG) och biogödsel. Produktionen baseras främst på organiska restprodukter och avfall från det lokala lantbruket i form av stallgödsel samt organiska restprodukter och avfall från hushåll och verksamheter med en total maximal mängd motsvarande 250 000 ton per kalenderår.

Inledande samråd har hållits med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten. Detta samråd den 25 juni syftar till dialog med allmänheten och är ett tillfälle att inhämta synpunkter och information som vi bör känna till.

Tidtorsdag den 25 juni 2020, klockan 18:00 (anslutning öppnar klockan 17:30)
Plats: Videokonferens på distans genom Microsoft Teams. Klicka HÄR för att komma till mötet.

Om du inte har möjlighet att koppla upp dig hemifrån kan du även delta genom att komma till konferenslokalen "Lövet" hos Borlänge Energi, Nygårdsvägen 9 i Borlänge från klockan 17:30. För närvaro i konferenslokalen krävs anmälan till Eric Rönnols senast tisdag den 23 juni, se kontaktuppgifter nedan. Endast 50 personer kan tillåtas vid det fysiska samrådet enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande covid-19. Vi ber dig stanna hemma om du känner dig sjuk.

Nedan kan du ladda ned dokument kopplade till samrådet.(Kommer laddas upp vid ett senare tillfälle) Dokument 1: Samrådsunderlag

Önskar du en papperskopia på samrådsunderlaget, har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta:
Eric Rönnols, 0705-457460, eric@ronnols-miljo.com eller Martin Bertilsson, 0709-27 21 27, martin.bertilsson@gasum.com eller ställ frågorna i samband med videokonferensen. Det går även bra att lämna skriftliga kommentarer via vanlig post till Gasum AB, att. Martin Bertilsson, Gjuterigatan 1B, 582 74 Linköping.

Du är också välkommen att på samma sätt lämna allmänna upplysningar om sådant vi bör känna till i vår fortsatta planering.

Skriftliga synpunkter tas emot fram till 2020-07-15.

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.