Klimatklivet beviljar Gasum 30 miljoner euro för två nya biogasanläggningar i Sverige

Klimatklivet har beviljat Gasum 30 miljoner euro för att etablera två nya biogasanläggningar i Sverige. Det mottagna stödet på 15 miljoner euro vardera är det högsta som kan erhållas från Klimatklivet. Biogasanläggningarna är i planeringsstadiet för närvarande och platserna är i Dalarna och Kalmar län.

Gasum har fått stöd på 30 miljoner euro från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet för att bygga två nya biogasanläggningar i Sverige. Varje anläggning fick en finansiering på 15 miljoner euro, vilket är det högsta ett initiativ kan få. De planerade anläggningarnas placering är i Borlänge, Dalarnas län och i Kalmar län.”Stödet från Klimatklivet gör det möjligt för oss att utöka vår produktionskapacitet i Sverige med inte bara en utan två anläggningar. Detta är ett viktigt steg för att göra biogas mer tillgängligt och därmed bidra till att förverkliga Sveriges och EU:s klimatmål, säger Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum.

Lokal bränsleproduktion för tunga transporter

Anläggningen som planeras i Borlänge kommer att producera flytande biogas (LBG), främst från gödsel och matavfall. Dess årliga kapacitet är planerad till 120 GWh. Anläggningen är välplacerad eftersom Gasum nu i december inviger en ny tankstation med LBG för tunga fordon i Borlänge.

Anläggningen gör det möjligt att använda lokal råvara för biogasproduktion. Det kommunala energi- och avfallshanteringsföretaget Aktiebolaget Borlänge Energi har drivit en förbehandlingsanläggning för matavfall sedan 2017. För närvarande transporteras den slurry som produceras av företaget ut ur Borlänge. Genom att etablera en biogasanläggning nära Borlänge Energis förbehandlingsanläggning vid Fågelmyra deponi- och återvinningscentral kan cirka 47 000 ton slurry pumpas direkt till biogasanläggningen.

”Gasum kommer också att samarbeta med Dala Biogas AB, som är ett biogasföretag grundat av en grupp lokala jordbrukare. Dala Biogas har haft ambitionen att etablera en biogasanläggning i Dalarna i flera år. De kommer att vara en värdefull lokal tillgång för oss. Det finns en enorm anda av samarbete, engagemang och en can-do-attityd i Borlänge. De vill verkligen se detta förverkligas”, tillägger Woode.

Lokal energiproduktion och nya jobb i Kalmar och Dalarna

Biogasprojektet i Kalmar län etablerades i samarbete med Mörbylånga Biogas AB, ett företag som startades av en grupp lokala jordbrukare. Genom lokalt samarbete har anläggningen fått starkt stöd från lokala samhället.

Eftersom projektet är sprunget ur ett initiativ från lokala jordbrukare är det naturligt att råvaran till anläggningen huvudsakligen består av gödsel och andra rester från jordbruket. Anläggningens årliga kapacitet är planerad till 70 GWh.

”Anläggningen i Kalmar län ligger i ett område som är en av de nationella föregångarna för användning av biogas. Vi är mycket glada över att både Kalmar län och anläggningen i Dalarna kommer att möjliggöra lokal energiproduktion och nya lokala jobb, avslutar Woode.

Gasum är en av de största producenterna av biogas i Norden.

Mer information:

Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum Sweden
tel. +46 13 991 96 63
e-post. 
erik.woode@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Germany. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv