Ökad tillgänglighet av lågutsläppsbränslen i södra Sverige – ny tankstation med flytande gas öppnad i Helsingborg

Energibolaget Gasum öppnade idag ytterligare en tankstation i Norden med flytande gas. Den nya stationen i Helsingborg, som ligger bredvid E20 och E4, ökar tillgängligheten av flytande gas i södra Sverige.

Den nya tankstationen i Helsingborg stärker tillgången till alternativa bränslen i södra Sverige genom att tillhandahålla flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon. Helsingborg är ett av de största logistiknaven i Norden och ett stort livsmedelsdistributionscenter för Sverige. Den nya stationen uppfyller behoven hos de företag som söker efter nya sätt att minska utsläppen i sin logistikkedja.

Stationen i Helsingborg är den andra med flytande gas i staden och ett viktigt tillskott till nätverket av tankstationer i Sverige. Stationen ligger på Transportgatan 2A, bredvid motorvägarna E20/E6 och E4, som kopplar samman Helsingborg med östkusten.

”Stationen i Helsingborg främjar ytterligare hållbara transporter i Sverige. Genom att utvidga det nordiska nätverket av tankstationer gör vi alternativa bränslen tillgängliga för fler företag. Transport- och logistikföretagen behöver minska sina utsläpp och LNG är ett av de mest kostnadseffektiva och snabba sätten att göra det,” säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Gasum Sweden.

Tunga transporter agerar mot klimatförändringarna

Samtidigt som volymerna för tunga transporter ökar, blir det allt viktigare för företagen att agera och snabbt minska sina utsläpp redan idag. Gas har erkänts som en lösning som hjälper oss att uppnå våra klimatmål. Incitamentsprogram som exempelvis Klimatklivet och Drive LBG snabbar på övergången till bränslen med låga utsläpp inom transportsektorn genom att ge ekonomiskt stöd till företag som beslutar sig för att investera i gasdrivna lastbilar. Tillsammans med det utvidgade nätverket av tankstationer bidrar dessa incitament till att marknaden för gaslastbilar växer snabbt. Idag finns det redan över 200 gasdrivna lastbilar på svenska vägar och antalet förväntas öka snabbt. LNG är en konkurrenskraftig bränslelösning för att minska utsläppen omedelbart eftersom koldioxidutsläppen under livscykeln är 20 procent lägre än för konventionell diesel.

LNG möjliggör också övergången till förnybar energi. Samma gasinfrastruktur som är byggd för LNG kan också användas för förnybar LBG, vilket gör övergången till LBG enkel och kostnadseffektiv.

”STAY FRESH SWEDEN AB är ett växande företag som redan 2013 valde att köra på fossilfritt drivmedel, men för att vi ska kunna fortsätta växa och utveckla vår verksamhet är vi beroende av att infrastrukturen av fossilfria bränslen också utvecklas och stabiliserar sig. Flytande gas är för oss ett bra alternativ som ger oss den möjligheten till tillväxt, säger Håkan Landgren VD Stay Fresh Sweden AB”

Gasum utvecklar kontinuerligt gasinfrastrukturen och nätverket av tankstationer i hela Norden. I början av 2020 strävar företaget efter att skapa ett nätverk med 50 nya tankstationer för tunga fordon i Finland, Sverige och Norge. I dessa länder finns det redan ett nätverk med 35 tankstationer som säljer flytande gas.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv