Orkla, Gasum och Volvo Lastvagnars gemensamma test för hållbara transporter gav 90 % lägre CO2-utsläpp

Den en månad långa testperioden under vilken Orklas transportpartner GDL övergick till flytande biogas (LBG) har avslutats med mycket intressanta resultat. Tillsammans med sina samarbetspartner Gasum och Volvo Lastvagnar uppnådde Orkla en utsläppsminskning av koldioxid på 90 % och en minskad bränslekostnad på 25 %.

Orkla, Gasum och Volvo Lastvagnar ingick ett samarbete om lägre utsläpp från transporter i Sverige under sommaren. Den en månad långa testperioden resulterade i att både Orkla och dess underleverantörer inom transportsektorn lärde sig mer om de potentiella ekonomiska, verksamhetsrelaterade och miljömässiga fördelarna av LBG som drivmedel. ” Testet har visat att vi kan minska koldioxidutsläppen med hela 90 % samtidigt som vi har en driftsmässigt väldigt stabil transportlösning, något som verkligen stöder Orklas målsättning att alla inrikestransporter ska vara helt fossilfria till 2025, säger Daniel Kojic, Transport Manager på Orkla Foods Sverige.

 

Det expanderande stationsnätverket i Sverige underlättar att börja använda LBG för transport- och logistikföretag över hela Norden. Totalt finns det nu 23 stationer för flytande gas i Sverige varav Gasum driver 13st. Gasums nya tankstation i Helsingborg gjorde det möjligt att köra med gasdriven lastbil mellan Orklas lager i Helsingborg och Felix ketchup- och dressingfabrik i Fågelmara, Blekinge.

”Försöksperioden har gett oss mycket data både avseende ekonomi och hur det fungerar rent praktiskt att använde en gaslastbil och feedbacken från användarna har varit mycket positiv. Att fylla på bränsle gått snabbt och enkelt, lika snabbt som att tanka diesel, och det är mindre buller jämfört med dieselbilar. Vår absoluta ambition är att köra ännu mer klimatsmart och med test som denna så blir det tydligt att gas är en stor möjlighet säger Anders Wendelius, VD, GDL.  

Förnybara bränslen är framtiden inom transportbranschen

Förnybar LBG blir allt mer populärt allteftersom transportbranschen går mot hållbara lösningar. Kundernas ambitiösa mål och klimatmålen som satts upp av EU och nationella mål snabbar på övergången till renare bränslen. Tack vare LBG minskade koldioxidutsläppen från transporterna med så mycket som 90 procent.

”Mycket roligt att Orkla bekräftar hur enkelt och framgångsrikt det är att köra och tanka gasfordon. Deras test visar på det vi själva ser – att transporter med tunga fordon på flytande biogas är en viktig del i vägen fram emot fossilfria transporter. Vi ser en mycket god utveckling på svensk marknad tack vare driftsekonomi, väl beprövad teknik och den växande tillgängligheten på flytande gas.”, förklarar Stefan Strand, vd för Volvo Lastvagnar i Sverige.

Biogas är cirkulär ekonomi när den är som bäst. Biogas är gjort av organiskt avfall och bidrar till att minska
koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med användning av fossil diesel.

”Resultaten av denna testperiod visar att tankningstiden är lika kort som med diesel, man uppnår betydande kostnadsbesparingar och i tillägg till det är minskningarna av koldioxidutsläppen betydande. Det visar att förnybara bränslen är framtiden och framtiden är redan här. Stödprogrammen i Sverige, som Klimatklivet, Klimatpremien och DriveLBG, är viktiga eftersom de underlättar omställningen och gör att fler vågar investera i fordon med flytande gas redan idag” sammanfattar Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv