Det nordiska nätverket av tankstationer integreras med centraleuropeiskt nätverk – DKV-kort tas emot på Gasums stationer

Gasums stationsnätverk för gas blir mer tillgängligt för centraleuropeiska kunder, vilket möjliggör gränsöverskridande korridorer för gaslastbilar. Nu blir det möjligt att betala med DKV-kort på Gasums tankstationer i Finland och Sverige.

Gasum och DKV har kommit överens om ett samarbete som möjliggör betalning vid LNG- och CNG-tankstationer med DKV-kort i Finland och Sverige. Därmed tas DKV-kort emot på omkring 168 LNG- och 1 788 CNG-tankstationer över hela Europa.

Som svar på den ökande efterfrågan av renare bränslen för vägtransporter till ett överkomligt pris, består Gasums expanderande nordiska nätverk för närvarande av omkring 100 tankstationer för gas – inklusive LNG-stationer för tunga fordon – i Finland, Sverige och Norge. Flera tusen LNG-drivna lastbilar är redan i drift i Europa, och antalet förväntas öka stadigt.

”Vi är glada över att erbjuda ytterligare flexibilitet och alternativ för en stor aktör i Centraleuropa genom att ta emot DKV-kort på Gasums tankstationer. Det här är en del av utvecklingen av marknaden för gasdrivna fordon och främjar vårt mål att koppla samman de nordiska och centraleuropeiska marknaderna och möjliggöra logistik med låga utsläpp för internationella aktörer i Norden,” säger Juho Kurra, Business Development Manager, Traffic, på Gasum.

”Vi är glada över att vara det första varumärkesoberoende kortföretaget som godtas av GASUM i Finland och Sverige, eftersom det är helt i linje med DKV:s mål att ta ledningen inom gröna lösningar”, säger Timo Wagner, Supplier Country Manager på DKV.

Den 17 maj 2021 kommer DKV-kort att tas emot på alla Gasums tankstationer för LNG och CNG-tankstationer i Finland och Sverige. Placeringen av stationerna i respektive land finns på företagens webbplatser.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Jukka Metsälä, vice president, Traffic, Gasum
Telefon: +358 40 5633 756, firstname.lastname(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv