Essity börjar testa biogas för att göra tillverkningsprocessen fossilfri

Gasum gjorde den första leveransen av flytande biogas (LBG) till sin kund Essity den 22 mars. Essity, som redan är en kund inom flytande naturgas (LNG) kommer nu att testa förnybar LBG i en satsning på att göra sin verksamhet helt fossilfri. Genom att ersätta naturgas med biogas kommer Essitys tissue-produktionsanläggning i Lilla Edet att bli utsläppsfri under sin normala drift och minska sina koldioxidutsläpp till noll 

Det svenskbaserade hygien- och hälsoföretaget Essitys produktionsanläggning för tissue i Lilla Edet har som mål att bli världens första storskaliga tissue-anläggning med en produktion fri från koldioxidutsläpp. Efter ett framgångsrikt kortare test i början av 2021 kommer anläggningen i Lilla Edet att göra en längre testkörning för att ersätta flytande naturgas (LNG) med flytande biogas (LBG) som energi för produktionen av consumer tissue-produkter och produkter under varumärket Tork.

”Vi är väldigt glada över att Essity har fattat beslutet att ta steget från LNG till LBG, vilket är ett utmärkt val när man vill uppnå en fossilfri produktionsprocess. Vi strävar ständigt efter att erbjuda ett unikt och konkurrenskraftigt utbud till våra kunder inom industrin, vilket kommer att underlätta för dem i att övergå till mer hållbara energikällor”, säger Tommy Mattila, Vice President på Gasum.

”Vi utvärderar ständigt våra tillverkningsmetoder. Planeringen har pågått under en lång tid och i januari gjorde vi de första testerna, med goda resultat. Vi lanserar nu fullskaliga tester med målet att bli världens första tissue-produktionsanläggning fri från fossila koldioxidutsläpp 2021. Essity tillverkar tissue i 19 länder. Ambitionen är att dela våra erfarenheter med våra andra produktionsanläggningar och tillsammans bidra till att uppnå våra ambitiösa klimatmål. Vi vill fortsätta att överbrygga hindren för hälsa och välbefinnande genom att erbjuda innovativa och hållbara hygien- och hälsoprodukter”, säger Christian Carlsson, platschef på Edet bruk, Essity.

Fram till 2030 kommer Essity att minska växthusgasutsläppen med 25 procent inom sin energi- och elförbrukning inom företaget och för köpt el jämfört med basåret 2016. Dessa mål har godkänts av Science Based Targets Initiative sedan 2018. 

Ersätta LNG med LBG

Produktionsanläggningen i Lilla Edet har ständigt utvecklat sin tillverkningsprocess för att leva upp till Essitys höga hållbarhetsambitioner. Återvunnet papper används som råmaterial och återvunnet fiberslam och insamlat återvunnet trä används för att producera ånga i värmepannan för fast bränsle, där pappret torkas. Under normal drift genererar värmepannan för fast bränsle inga fossila koldioxidutsläpp. Ångan distribueras också via ett fjärrvärmenät till det lokala samhället för att ge värme.

I det sista tillverkningssteget används varmluftskåpor för att torka pappret. De värms upp med gasbrännare som drivs med flytande naturgas. De tester som för närvarande håller på att genomföras kommer att ersättas helt av flytande biogas. 

Flytande biogas – också känt som flytande biometan och bio-LNG – är ett fossilfritt och 100 % förnybart bränsle som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 % i ett livscykelperspektiv jämfört med fossila bränslen.

 

För mer information, kontakta:
Länkar till video från den 22 mars 2021 (Får användas fritt)

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Mattila
Vice President, Gasum
tfn +358 40 581 9247
e-post 
tommy.mattila@gasum.com
 

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv